Fff

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,01 KB

 
Lorigen de la primera guerra
·La pau armada(1890-1914):
Despres de la unificacio,alemanya es va convertir en la potencia rectora de la politica internacional gracies a la politica del canceller Bismark, que va idea un sistema d'aliances entre alemaya,Austria i Russia, que pretenia aconseguir dos objectius:
·L'aïllament de França·El manteniment de l'equilibri als Balcans.
La mort de l'emperador alemany Guillem I va dur al tron a Guillem II partidari d'una politica mes agressiva i d'expansio imperialista.
Pau armada(1890-1914)
·les potencies europees es varen agrupar en dos blocs militars enfrontats,Alemanya,Austria i Italia varen signar la Triple aliança.D'altra banda,l'agressiva politica exterior de Guillem II va dur França,Russia i la Gran Bretanya a formar la triple Entesa(1907)
·el temor mutu va dur a una intensa cursa d'armaments
Els enfrontaments armats entre les potencies
Les questions colonials foren una font continua de problemes.Les reclamacions colonials es varen plasmar en les dues crisis de Marroc(1905 i 1911).Alemanya va intentar que França no creas un protectorat al Marroc, pero el sport de la Gran Bretanya va donar la victoria a les pretensions franceses.La segona font d'enfrontaments va ser la questio d'Orient.L'imperi otoma s'enfonsava i Austria i Russia pretenien aprofitar la situacio per augmentar el domini en aquella zona. 
Els països bel·ligerants i les fases del conflicte 
La guerra es va convertir en mundial perque va enfrontar les potencies principals i els imperis respectius,i perque nous es varen anar suman al conflicte.La Triple entesa va rebre el suport d'Italia.La Primera Guerra Mundial va durar quatre anys,de 1914 a 1918,i s'hi poden distinguir quatre fases.
La guerra de moviments(agos 1914)
El pla alemany pretenia una rapida victoria sobre França per girar-se despres contra Russia.Pero els alemanys varen ser aturats en la batalla del Marne(setembre de 1914),a pocs quilometres de Paris.Russia, en respos ta a les peticions de França, va llançar una precipitada ofensiva sobre alemanya.Els russos foren derrotats a Tannenberg i als llacs Masurians(1914)

Entradas relacionadas: