Fffew

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,97 KB

 
Obrador:Lloc on es fan les feines manuals d'un art, d'una industria o d'un comerç.Laques:Mena de vernissos que s'empren en pintura.Encisador:Que captiva per la bellesa que mostra.Escletxes:Obertures estretes.Escorcollar:Examinar minunciosament.Salzes: Arbres que creixen a les vores del rius o indrets humits.Aclaparador:Que fa estar algu sota una gran preocupació.Fer la rateta:Projectar els rajos del sol que es reflecteixen en un mirall.Gorg:Bassa que es forma al llit d'un riu,alla on cau una cascada.Garbes:Feixos d'herba ben lligats.Fenc:Herba seca,farratge.Pallissa:Cabanya o cobert on es guarda la palla i el fenc per al bestiar.Gropa:Part porterior de l'esquena,principalment del cavalls.Tamborinada:Tempesta amb llamps i trons, pero amb poca pluja.A trenc d'alba:A punta de dia, quan comença a clarejar.Espadatxí:Persona habil en el maneig de l'espasa.Besada:Petó.Melangia:Tristessa,pena,enyorança.
Orde lineal: la historia narrada progressa seguitn aquest esquema.Plantejament:esta format per la situació inicial.Nus: La situació inicial es complica amb l'aparició d'un conflicte,que constitueix el motor de l'acció.Desenllaç:l'accio desemboca en una situacio final.

Interjeccions expressives:Manifesten sentiments del parlant,positius o negatius.Propies:ah,ai,oh,ui,ecs.Impropies:llastima,vaja,alça,no fotis.Interjeccions d'incitació a actuar:Criden l'atenció de l'oient:l'avisen d'un perill...Propies:ei,ep,eh,au.Impropies:escolti,perdoni.Interjeccions de contacte:Són fomules de relació social entre emissor i receptor.Propies:ei,hola,au.Impropies:bon dia, adeu,perdó.
Les interjeccions son paraules invariables, de la llengua oral i del registre coloquial,que expressen l'actitud i els sentiments del parlant o bé ajuden a establir la comunicació entre el parlant i l'oient.Les interjeccion propies son formes simples de significat poc precís i les interjeccions impropies son noms,verbs,adverbis o locucions.
Ordre no lineal:Basicament hi ha dos procediments per fer-ho:
La retrospecció, que es un salt enrere o al passat quan el narrador interromp el relat i retrocedeix en el temps per contar els fets passats que el lector desconeixi.
L'anticipació que es un salt endavant o al futur.Es quan el narrador anuncia uns fets que encara no s'han produït.

Entradas relacionadas: