Fghf

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,75 KB

 
LA FILOSOFIA és una disciplina en què els filòsofs ("amant de la saviesa"), per mitjà de la lògica i el raonament, cerquen donar una explicació de tots els coneixements possibles i del lloc que ocupa l'home en la naturalesa .La filosofia també es podria definir com l'estudi d'una varietat de problemas fundamentals sobre cuestions com l'existencia, el coneixement, la veritat, la moral, la bellesa... La filosofia es distingeix d'altres maneras d'explicar aquestes cuestions com el mite o la religió. /// Pitàgores va ser el primer que va utilitzar el terme filosofia. Segons Pitàgores només els déus són savis, els homes tenen una tendència natural cap a la saviesa, tenen un desig o afany de saber. En la filosofia sempre han persistit dos elements que es necessiten mútuament: la consciència de les nostres limitacions (de la nostra pròpia ignorància) i el desig que ens estimula a conèixer allò que ignorem. /// Historicament la filosofia va neixer a l'antiga Grecia; els primers filosofs criticaven el saber mític com a forma d'explicació de la realitat i el van substituir pel saber racional. És el que tradicionalment es denomina el pas del mite al logos. 2.1LA METAFISICA és la disciplina o una branca de la filosofia que vol respondre a la pregunta; qué és la realitat?La metafísica tracta l'estudi de l'esser, no com les ciencies que se centren en un dels seus aspectes,

sinó que el pren en general; tracta de determinar les caracteristiques generals de tot allo que existeix. 2.2. Esser i coneixer. La realitat com a representacio: La realitat per a nosaltres és el coneixement que en puguem tenir i tenim que diferenciar primer entre la realitat(alla fora) i la nostra representacio mental de la realitat(aqui dins, al cervell). Dues variables bàsiques: valoracio ontologica i valoracio gnoseologica. /// realisme i idealisme: hi ha dos corrents: el realisme metafisic: afirma existencia d'un mon extremental, existeix fora de la ment humana. idealisme metafisic: l'unic que tenim certesa es de les idees en la ment. /// 1Te un principi o 2existeix desde sempre? 2. els pensadors grecs, allo que es real es etern. 1. creacionisme, deu. /// material, inmaterial, espiritual? 1.metafisiques materialistes existeix nomes allo que es material i nega lo inmaterial. 2 metafisiques dualistes el dos tipos de realitat 3 metafisiques espiritualistes no existeix res material. /// un o multiple? 1monisme: nomes hi ha una realitat 2.pluralisme: hi ha mes d'una realitat. /// principis la regeixen? determinisme: hi ha un ordre estrictament causal(no atzar). indeterminisme: hi ha un ordre determinat pero que no compren tots els esdeveniments.

Entradas relacionadas: