Figura retoricas de la poesia patria de carles aribau

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,22 KB

 

Renaixença: Moviment literari primera meitat s. XIX. Increment producció. 2 etapes:(1) Diglòssia(1833-1859).// 1833: inici de la renaixença am el poema Oda a la Patria (carles aribau)/ 1859: primers jocs florals( es creen per difondre el catala). (2) El prestigi de la llengua(1877-1892). / 1897 colmina la renaixença. Als jocs florals coinideixen Verdaguer(Poes) Guimerà(teatre)Oller(prosa) i recuperen els 3 generes catalans. 1879: consolidació jocs florals.1890-92: Final renaixença. Autors: Verdaguer:1. Prosa (en defensa propia, llegenda folklorica)2. Poesia 2.1. Lírica:flors de calvari i flors de María. 2.2. Epica: Atlàntida, Canigó. C. Aribau: oda a la patria

Modernisme: sorgeix Catalunya finals s. XIX. caract: tendència vitalista: el poder de l'artista pot canviar la societat. Tendència simbolista: capdavanter era S. Rusiñol defensa l'artista pessimista perque se sent frustat per no poder canviar la societat. Joan Maragall: Influències: Nietzche idea del superhome. Goethe (es veu en Poesies) Wagner (leit motiv). Teoria de la paraula viva: 1. Un es artista de naixement. 2. Transforma la bellesa en art. 3. Moment dinspiracio en que sevoca tota la creativitat. Obra. Elogi de la paraula,elogi de la poesia,poesies,visions i cants (visions:El compte arnau)(intermezzo:poemes de nexe)(cants:el compte arnau (2a i 3a part))

Naturalisme:intenció danar mes lluny que el Realisme. Creador Émile Zola. Bases teoriques: Positivisme: 1 res no existeix si no es perceb.2Metode experimental:basat en lobservacio, recollida dades, experimentació i conclusió.3.Determinisme social: un no pot escalar posicions socials.4. Materialisme: en lome no existeix re que no sigui organic.5. Es vasa en les classes marginals, dominen les baixes passions.Autors:Narcís Oller: comença escribint castella i relats romantics pero canvia i escriu en catala i no mes relats romantics. 1 etapa literaria: jocs florals son una empenta( L'escanyapobres) 2 etapa: Consagració com escriptor ( la Papallona)3 etapa: decadència, espaiament producció (figura i paisatge) 4 etapa: teatre mitjançant traduccions. Diferències oller Naturalisme: Sentimentalisme: no pot evitar compassió determinisme: ell considera que es pot canviar. Positivisme; es catolic i Déu no es perceb. Metafísica:ell creu perque parla sobre Déu

Entradas relacionadas: