Figura retoricas de la poesia patria de carles aribau

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,3 KB

 
Contex historic apareix romanticisme:Revolució Francesa i Industrial.S.Romanticisme renaixentisme:IX Anysde la renaixensa a Catalunya1833-1890 Poema publica la renaixença: La Pàtria(1833)Bonaventura Carles Aribau Jocs florals:un concurs de poesia en catala que s'inagura en Barcelona en 1859, sota el lema de pátria, fe i amor.Hi havien 3 premis viola,l'englantina,flor natural Mestre gai saber:es qui guanya les 3 flors Jacint Verdaguer: es un gran poeta de la renaixença,el creador de la llengua literàriamoderna.Te un estil propi, combina elements col.Loqials i cltes.Característiques poesia èpica: poemes que narren historias d'herois llegendaris de caracter extraudinari 1877L'Atlantida 1885Canigo.Característiques de poesia lírica:caracter religiós i patriòtic Angle Gumera:es un dramaturg mes important de la renaixença.Les seves obres son de caracter Romàntic plena d'emocions sentiments.

Entradas relacionadas: