Figures retoriques catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,05 KB

 
Poesia:és un gènere literari mitjançant el qual l'autor vol expressa estats d'aìnm,sentiments etc..D'una forma bella fent jocs de sons i paraules generalment en vers.Les lleis de la metrica:és un conjunt de normes que regulen la forma que han de tenir els versos i l'estructuració en estrofes i composicions poètiques.És la caracterització principal de lka poesia i la distingeix de la prosa. Lleis de la mètrica:metre:és el nombre de síl·labes que té un vers.La rima:és la repetició total o parcial dels sons del final dels versos a partir de la darrera vocal tònica.El ritme:s'aconsegueix amb la combinació de síl·labes tòniques i àtones.Una altra:un'altra.Alteracions mètriques:elisió:és la fusió de dues vocals consecutives situades en paraules diferents,de manera que es pronuncia com una sola vocal.sinalefa:és un enllaç entre dues vocals de paraules diferents que es pronuncien en una sola síl·laba.I algú:ial-gú.Figures retòriques:tres grups:Recursos fònics:al·literació:Repetició d'un mateix so:Com leIX de Canyes cruIXen trinXades.Paranomàsia:Presència de dos mots que es pronuncien igual.Estel FIX mirant-me FIT.Onomatepeia:Imitació mitjançant el llenguatge de sons reals.NING-NONG,amor,NING NONG.Recursos morfosintàctics:Anàfora:repetició d'un mateix mot.Asíndeton:Omissió de conjucions de coordinació per tal d'accelerar el ritme.Indecisa,rara,nova,ara comença la rosa.Polisíndeton:Repetició d'una conjunció per tal de donar més força a l'expressió.La gran ciutat que talla I ascla I serra I abat..Hipèrbaton:Alteració de l'ordre lògic dels elements d'una frase.Quan A LA FALDA ET MIRO DE MONJUÏC SEGUDA.Paral·lelisme:Repetició de la mateixa estructura sintàtica en diverses frases seguides.TÉ UN revolar triomfal LA Vívida CRINERA,TË UN cos semidéu,L'INTRÈPID CONDUCTOR.Epítet:Adjectiu que expressa una qualitat.On va aquella VELA BLANCA perduda en l'ABISME BLAU?Quiasme:Estructures paral·leles amb sintagmes creuats.Només LA BARCA I EL MAR,nomes EL MAR I LA BARCA.Recursos semàntics:Comparació:relació entre dos temes a partir d'una semblança mitjançant un nexe.No hi ha cap LLAC TAN CLAR COM ELS TEUS ULLS.Metàfora:Identificació entre dos termes a partir d'una semblança,però sense nexe.L'AMADA ÉS UNA FLOR,UNA PLANTA L'ESPOSA.Personificació:Atribució de qualitats humanes.Tot NÚVOL PLORA el seu dia.Antítesi:Oposició en una mateixa frase de dos mots,dues expressions o dos pensament de sentit contrari.Es quan DORMO que HI VEIG CLAR.Hipèrbole:Exegeració evident que deforma la realitat.Arri,cavallet,camina,VOLA per la carretera.Sinècdoque:Extensió del significat d'un mot.Vora LA VELA que passa.Metonímia:Designació d'una cosa amb el nom d'una altre.Mentre ESCLATA a la finestra LA PRIMAVERA.Sinestèsia:Associació d'elements que provenen de camps sensorials diferents.De l'aigua sentia la MÚSICA DOLÇA.

Entradas relacionadas: