Figures retoriques catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,3 KB

 
Hipèrbaton: Figura que expressa la inversió de l'ordre progressiu d'alguns elements de la frase. Paral·lelisme: Construcció que consta de dos elements sintàctics entre els quals hi ha una relació de sentit. Ex: Cremar he vist ma llenya; com funeral de fusta/ Jo no sé com començava ni sé com acabarà. Quiasme: Disposició creuada en forma d'aspa,de dos elements,com si es tractés d'un parelalisma encreuat. EX: Marta morta........Morta Marta. Figures retòriques que afecten a la semàntica: Comparació: Figura que estableix una relació entre dos termes a partir d'alguna semblança que tenen en comú. Ex: "com" "sembla". Metàfora: Consisteix a designar un objecte per mitjà d'un altre que hi té una relació de semblança Ex: s'obren trenta-set horitzons,rectes i prims.

Entradas relacionadas: