Figures retòriques personificació

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,93 KB

 
-Felip 5 promulgà els decrets de Nova Planta, que significaren labolició de les nostres institucions i la prohibició dutilitzar la Nostra llengua,que fins aleshores era oficial.
-germanismes,arabismes,Gal.Licismes,italianismes,castellanismes,anglicismes.
-COORDINADES:-copulatives:i,ni.-disjuntives:o,o bé.-distributives:ara…ara,ni…ni,o…o.-adversatives:perà,sinó,tanmateix,altrament,-explicatives:és a dir,això es.-continuatives:a més,i encara.-FIGURES RETÒRIQUES:- Fonètica: -Aliteració:repetició dun mateix so vocàlic o consonàntic dins duna paraula o enunciat.-Anàfora:repetició duna o diverses paraules al començament de diversos versos. -Sintaxi:-Hipèrbaton: alteració de lordre cronològic gramatical de les paraules o de les frases.-Paral.Lelisme:repetició duna mateixa estructura sintàctica en diverses frases seguides.-Semàntica:-Comparació:presentació de la relació existent entre dos temes per mitjà de partículas comparatives:com,igual qu-Metàfora:substitució duna paraula per una altra de diferent gràcies a alguna semblansa de significat.-Lògica del discurs:-Hipèrbole:exageració que,interpreta literalment,deforma la realitat.-Antítesi: contrast de dues idees o dues expressions de significació oposada.-Personificació: atribució de qualitats humanes a animals,plantes o éssers inamitats.

Entradas relacionadas: