Figures retoriques el presoner Jordi de sant Jordi

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,65 KB

 

. Jordi de San Jordi:La vida: Nascuta a la darreria del Segle XIV i va morir el 1424. Participà activament en la vida de la cort i en algunes compayes militar spa la Meditorrània en que s´embarcava el rei. Va exercir càrrecs importants d´ajuda de cambra del monarca, i aquest el recompensà amb generoses rendes i amb alcadies: la de Penàguila o la del Castell de la Vall d´uixò , que conservà fins a la seua mort. Jordi de San Jordi se´ns revela com un personatge especialmente ben relacionat amb els escriptors. Ausiàs Març, Andreu Febrer, Lluís de Vila-rasa, el Marqués de Santillana… es compten entre les seus coneixences.L´obra Els seus poemes són son obra de joventut, I a pesar de tenir una connexió trovadoresca, sempre garbellant en la temática amorosa, el poema Presoner, escrit en captivitat, traspua una gran sinceritat; els seus Estramps són una composició de bella factura amb versos sense rima. La llengua de Jordi de San Jordi és un valencíà amb l´ús superficial de l´occità en algunes desinències, morfemes o paraules tòpiques trobadoresques.Ausiàs Març: el millor amador del món:Apuntes biogràfics Va nàixer en 1400 al si d´una família de la baíxa noblesa del país. Era el fill major de Pare Març, l´administrador dee les terres del duc de Gandia i seyor de les alqueries de Beniarjò, Pardines i Vernissa. Molt jove va participar en les comanyes milñitars que el rei va organitzar entre el 1419 i el 1424, i així el trobem en les expedicions de Còrsega i Sardenya i contra les illes de Gebra i Quérquens. Ausiàs Març se casà el 1437 amb Isabel Martorell, que morí al cap de dos anys. En 1443 es va tornar a casar amb Joana Escorna, que va morir l´any 1454. Se sap que tingué cinc fills il·legítims que visqueren prop d´ell. Va morir a la ciutat da València 1459. La difusió i les edicions de la seua obra, es va multiplicar amb l´èxit de la imprenta, que va ajudar a fer que fora admirat i imitat.


Temática i producción En l´obra de Març domina el tema Amorós. Superà la poesía del trobadrs perquè, a través del seus versos, analitza, el seu món íntim ple de contradiccions: veu l´amor com una barreja de cos i d´espirit, de desig i de renuncia, de bé i de mal; fins i tot arriba a afirmar “yo sóc el més gran dels amadors”. El porta a una angoixa permanent, manifiestada sovint per mitjà del desengany, la idea de la mort, o els duptes sobre Déu i el pact. L´amor es el centre de la seua poesía, también apareixen altres temas importants: Cants d´amor. S´expressa sovint la lluita del poeta entre l´amor espiritual i el carnel. Cants morals. Parlen de la necessitat de viure cristianament per salvar l´ànima. CAnts de mort. Març ja vell es lamenta per la mort de la seua dona Joana Escorna, i resol alhora la lluita del seu interna del seu desig carnal amb la idealització del record Amorós.Cant espiritual. Una llarga oració de 224 versos estramps en què demana la misericordia i l´ajuda divines.Poesia circumpstancial. Un conjunt de poemes de temática diversa.La superaciò de la lírica provençal Ausiàs Març és el primer a abandonar gran part de les convenciones de la poética trovadoresca: l´ús de l´occità, l´hermetisme formal, el tractament tòpic de lámor cortès. La inovació temática més notable d´Ausiàs Març ès,  el reconeixement profund de la dimenció humana de les persones: ell mateix com a materia poética i una viciò de la dona. Un jo irrepitible. Ell sabia que la seua poesía era molt personal, que no es podía explicar amb les paraules dels predecessors ni amb una llengua artificiosa. L´ús del seu valencíà es fa indispensable, i abandona l´arificiositat de la llengua occitana. Març era conccient que deixava arrere ambientacions amables i virtuosismes tècics trobadoresces per a descriure el seu món conviuls, poblat de personatges marginals, condemnats, malalts o tortures, enmig d´una natura inquietant. La seua poesía, sovint s´ha conciderat una autoconfessió o una terapia literària  per a superar per a superara les contardiccions que el torturaven.

Entradas relacionadas: