Filosofia

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,62 KB

 
Histografia: És la fixació del fets considerats històrics, les seves formes més simples són les cròniques (escrites en prosa) i les cançons de gesta(escrites en vers,poesia èpica).
Formes d’histografia: Cròniques cancelleresques, Poesia èpica i Cròniques amb elements èpics.
Orígens de la histografia catalana: Monestir de Ripoll(nucli cultural, confluència de dues grans cultures, visigòtica i grecoabàriga), hegemonia de l’abat Oliba. Cr. Llatina més important:
Gesta comitum barchinonsium.
La poesia èpica i l’origen de les cròniques catalanes: Cuatre grans cròniques conservades que constitueixen la primera manisfestació de l’esperit de Catalunya. A partir del segle XIII a Catalunya es va començar a escriure cròniques en català que recullen fets històrics contemporanis a la seva escriptura. No es pot dir que la histografia llatina originàs la hitografia catalana, són dos corrents paral·lels , però amb la mateixa finalitat patriòtica. Aquestes primeres varen ser escrites en provençal. Aparició de la poesia èpica.
Poesia èpica i les cròniques: Recontadors de noves: Joglars que divulgaven noticies contemporànies Prosificacions: Versos i tècniques de la poesia èpica enmig de les cròniques catalanes. Així els cronistes van aprofitar elements històrics de la poesia èpica per explicar aquells felts dels quals no havien estat testimonis i no hi havia documentació; treball que s’inicia amb poemes narratius i cançons de gesta. Cronista: Documentat, coneixedor de l’història que escriu en prosa per a un públic lector i no oient.

Entradas relacionadas: