FOL tema 1

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,09 KB

 
origens: el dret laboral afecta una gran part de la població: els treballadors. L' objecte del dret laboral -el treball -es una activitat tan antiga com l'home. apareix durant el segle 19 relacio laboral: 5 condicions basiques per treballar: voluntaria, per compte d'altri, remunerada, peronalissima, dependent relacions laborals especials:compleixen totes les caracteristques de les relacions laborals ordinaries, pero per les seves caracteristiques peculiars es consideren especials. Fonts nacionals: indiquen d'on provenen les normes i quina norma s'ha d'aplicar a cada moment. 2 tipus: fonts materials=qui elabora les normes: la societat i l'estat elaboren les normes, comintats autonomes dicta normes laborals, els representants dels treballadors i dels empresaris aproven els convenis colectius. fonts formals= els tipus de normes: constitucio: s'ha dajustarse a les seves normes.llei i normes amb rang de llei: aproven les lleis (llei organica i llei ordinaria)reglament: normes conveni: pacte escrit i negociat contracte: acord entre empresari i treballador. costums locals: normas.

Fonts D'ambit internacional: son el dret comunitari i els tractats internacionals signats i ratificats per españa. el dret comunitari:es divideix en 2 dret originari: tractats que van fundar les comunitats europees, modificacions, actes...dret derivat: diferent normes que regeixen la vida dela unio europea organitzacion internacional del trball: millorar les condicions de treball i nivell de vida dels treballadors. Drets i deures: Basics:tots el treballadors tenen dret: a triar una profesio o offici, dret fonamental a la vaga i a lliure sindicacio, a la negociacio colectiva, a la reunio, ( la violacio d'aquets drets permet acudir devant dels tribunals) obligacions i potestats de l'empresari: els empresaris tenen l'obligacio de complir la llei i respectar els drets dels treballadors; estan obligats a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'ambit laboral i, amb aques finalitat an d'adoptar mesures adreçades a evutar cualsevol tipus de discriminacio laboral entre dones i homes

Entradas relacionadas: