Fonéica

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,68 KB

 
*Sonoritzacio:oclusivs(cnsonant sonora) p=b/ k=g/ t=d ;fricativs i africads(cnsonant sonora i vocal) s=z/ f=v/ S=Z/ tS=dZ/ ts=dz
*Ensordimnt:a final d mot i sil. smpre ls sons sern sord: p/ t/ k/ s/ S/ ts/ tS/ f
*Assimilacio: labialitzacio:n+ f/ v/ b/ p/ m= M/m; dntalitzacio:n/l+ t/d= n/l; palatalitzacio:n/l+ S/ Z/ ll/ ñ= ñ/ ll; vlaritzacio:n+ k/ g=N
*Grminacio:bl-gl-pl(ntre vocals); tll-tl-tm-tn-dm; bn-pn= mn; gn-cn=Nn
*Emmudimnt:c/g dsprs d n(a final d mot); aksts; r(ar-er-ir-or-dor); [mpt] o [mpc]=la p muda; so fricatiu o africat+ s(vicervrsa); n/l + t/ d (s'emmudeixn)
*Snsibiltzacio:r(inf) t(gerun)+pron fble; amb+vocal; akst+vocal tonica; quant/cent/vint/sant
/b/ /d/ /g/=principi i dspres d pausa;darrere so nasal i oclusiu
/d/= darrere de l i ll
tz= [dz]; ix-x= [S]; g-j= [Z]; tj-tg-dj= [dZ]; tx-ig-g=[tS]; ds-ts-tc=[ts]; cc= [ks]; vocal+x= [gz]

Entradas relacionadas: