Fonemes català

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,61 KB

 


Les assimilacions progessives de n i lEn catala hi ha tres fonemes nasals : m n i ò .Cal centrar atenció en n,aquest fonema en posició de coda,adopta SEMPRE el punt darticulacio de la consonant que la seguéis : fan broma,s’enfada,fan deures,fan soroll,fan xurros,fan llenya,fran grups… Quant a l,sassimila al punt darticulacio de la consonanta mb que entra en contacte quan es dental,prepalatal o palatal: el dit,el xarop,el llamp.La simplificación de codes complexesLes codes silabiques poden estar formades per mes dun element.Ara be, normalmente algunes dakestes codes se simplifiken en posició final absoluta,tot i que no ho fan en totes les varietats del catala.En principi,els grups que se simplifiquen mes habitualmente son els que presenten dos elements amb el mateix punt darticulacio,es a dir, grups nt,mp,nk,lt,st. Pont,camp,alt,fort,trist,cincLes sensibilitzacions de consonants:En ocasions,un element consonantic que sa elidit se sensibilitza,es a dir,es torna a realitzar.Aquest context es produeixen quan l’element va seguit duna vocal per fonetica sintactica,o a un verb en infinitiu seguit dun pronom feble.Cal tenir present,pero,que algunes dakestes sensibilitzacions son mes ortologiques que reals.Aixi,prenent com a base els exemples anteriors,en resulten,amb moltes variacions dialectals i idiolectals, Pont estret,fort amor,alt i prim, camp obert,cinc amics.Contexts al·lofònics de bategant/vibrantEn catala central,la realització mes normal es correspon amb r.En general,es pot dir que (r bategant)nomes pot apareixer entre vocals o Carrere oclusiva o aproximant.En qualsevol altre context es realitza r.

Entradas relacionadas: