Fonètica

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,77 KB

 
 oclusius fricatius  africats aproximants latervibrants nas 
  sord/sonor sord/sonor sord/sonor sonor sonor sonor sonor
 bilabials pal/bata  sa?ata/tip voc   mel
 labiodent  fum/vall     i   flar
 dentals temps/dit   acu?it   
 alveolars  sal/cazal potser/tredze  licorpa e/para neu
 palatals  pei?/3oc despat?/met3e   expirat/jaja ?oc    ap
 velars kua/gola   fari?ola/qwan   sa?g

 fenòmens de contacte:

emmudiment: consonants que no es pronuncien en det. posicions: oclusives (camp.tomb) vibrants (desar,regidor)

sensibilització: contrari al emmudiment. pronunciar consonants que en altres contextos no sonarien (cent anys, sant antoni, fer-li, aquest home, amb ella, vint-i-un)

ensordiment/sonorització: oclusives ( o tmb fricat, i afric) amb posicio final absoluta: els i lleig / a final d'aquests i seguit de mots q comencen amb vocal: peix al forn (3a), els homes (zó)

assimilació: els sons s'infuencien per la cadena fonica, fent-se similars amb la consonant posterior: del tret sord/sonor: dissapte/subjectar. assimil. de punt d'articulacio : tammateix, em Pau...

germinació: doblar germinacions fonètiques que no es veuen graficament: semmana, seggle, nobble...

Entradas relacionadas: