Fonetica catala

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,13 KB

 

Sistema Vocalic: Obertura de la boca, punt d'articulació, tonacitat, funcionalitat,Sistema consonantic. Sistema Consonantic: Sonoritat, punt d'articulació, tonacitat, funcionalitat.

Fonologia: S'encarrega d'establir els elements funcionals de la llengua, és a dir aquells que tenen capacitat distintiva

Fonetica: Estudia les condicions  de producció i percepció del so

Al·lofon: Son les variants d'un fonema: -context, -grups geografics, -Característiques individuals.    

 Fonema:Unitat basica del sistema fonetic, sense sentit : Abstracta, Mínima, Distintiva, Funcional, No significativa

S: consonantic: ·Sonoritat: -Ensordiment, Sonorització, (Oclusives, fricatives Africades) Canvis punt d'aticulació: - Nasals, - Lateral, Metode d'articulació: Principi mot, darrere nasal, darrer oclusiva. Altres: Emmudiment(un so deixa de realitzar-se foneticamen en un context determinat) , Geminacions(pronuncia doblada consonants), Sensibilització

Entradas relacionadas: