Formació de mots derivats

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,17 KB

 

FORMACIÓ DE MOTS: recursos lingüistics interns(serveixen per crear nous a partir dels que ja existeixen)/ externs(es basen en la incorporació de mots d'altres llengües)

Interns-> COMPOSICIÓ (Ex: trencaclosques, ferrocarril, terratrémol, etc.), SINTAGMACIÓ (Ex: clau anglesa, arc de Sant Martí, etc.), FRASEOLOGIA (Ex: pel maig cada dia un raig), HABILITACIÓ (Ex: dinar V->N, seient V->N, taronja N-> Adj), TRUNCACIÓ (Ex: Josep-Pep, Cristina-Tina, ONU, IBM, sida, láser, radar), ONOMATOPEIA I DUPLICACIÓ (Ex: mèu, enguè, non-non, ziga-ziga) 
Externs-> MANLLEU (Ex: croissant, futbol, bàsquet, escàner).

DERIVACIÓ: Prefixos(ABANS del lexema), Infixos(ENTRE el lexema), Sufixos(DARRERE del lexema). 
*Prefixos-> tónics(tiene "sentido" solo, ejemplo: avant-, contra-, pre-) àtons(los más cortos, ejemplo: a-, bes-, con-).
*Infixos->(-al- apelagós/-all-ceballut/-an-costaner/-any-afiganyar/-ar-llargarut/-arr-caparró/-ass-allargassar/-at-llogater/-atx-esprimatxat/-eg-polseguera/-ell-solellada/-er-camperol/-isc-ploviscar/-iss-roquissar/etc...
*Sufixos-> els més habituals són: NOMINALITZACIÓ(arbre-arbreda/trist-tristor) FORMACIÓ D'AJECTIUS(geni-genial/negre-negrós) VERBALITZACIÓ(mareig-marejar/agre-agrejar) FORMACIÓ D'ADVERBIS(nerviós-nerviosament) 
   -Formació de noms(SUFIXOS)- valoratius-> DIMINUTIUS(-et/-eta/-ell/-ella/-ic/-ica/-í/-ina/-im/-oi/-oia) AUGMENTATIUS(-às/-assa/-arra/-astre/-ota/-ot) 

Entradas relacionadas: