Format carta

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 988 bytes

 
El Calidoscopi Edicions
Passeig de Gràcia,187
08037 Barcelona

Sra.Marta Coll
Avinguda de Roma, 9, 1-2
08029 Barcelona

Senyora

He rebut la seva carta de data 29 de març, en que m'ofereix els seus serveis com a editora externa de llibres de cìencies.

Agraeixo la seva oferta, però em sap molt greu d'informar-li que en aquests moments tinc cobertes les necessitats de la meva editorial en aquest ambit. Aixo no obstant, vull comunicar-vos que incluire les dades en el nostre fitxer i que les tindre en compte si més endavant ampliaré la nostra nomina de col·laboradors.

Atentament,

(FIRMA)

Casanova Virgili
Vicegerent
Barcelona, 7 d'Abril de 2005

Entradas relacionadas: