Diverses formes d'enamorament

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,08 KB

 

LA CULTURA JUVENIL: La cultura juvenil és part de la convivència social. La identificació del joves com a grup psicosocial, encara que molt heterogeni, permet parlar d'una cultura juvenil, amb aquestes característiques: 

1- Noves formes de comunicació: Internet i les eines tecnològiques possibiliten noves formes de comunicació i socialització, de percebre l'espai i el temps, la qual cosa comporta canvis radicals en les relacions socials
2- Individualització: rebutjar com et defineixen els altres i implica un període d' experimentació on han d'explorar per si mateixos el que volen i el que necessiten. Els joves s'enfronten entre la necessitat de seguretat i el desig de la llibrerat
3- Valoració del cos: Es reflecteix en el culte de l'esport, risc aventura per part del jove masculí, i per part del femení es manifesta per la primesa i la silueta esvelta, fet que comporta sindormes com la anorèxia i bulímia. Aquesta actitud esta reforçada socialment  per la moda i els " models" publicitaris.
4- Culte de la imatge: La televisió i el Internet influeixen en les visions del món que es formen els joves, així com els estils de vida i els projectes vitals o condicions de vida.
5- Temps present: Els joves viuen el present i cada cop perden mes interés per el passat.
6- Sensibilitat lúdica: El culte a la sensibilitat es viu com hedonisme i narcisisme. El sentiment domina sobre la paraula i la sensació sobre l'abstracció.
7- Consumisme: La conversió a l'hedonisme comunista culmina avui en la idolatria dels valors juvenils
8- Nomadisme: Davant l'avorriment d'allò que està instituït i de la uniformitat cultural, l'evasió en una necessitat. La vida no es més que un Camí.

Entradas relacionadas: