Formes verbals

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,51 KB

 

1.  EMISSOR: persona que emet el missatge

2.RECEPTOR: persona que rep el missatge

3.MISSATGE: Informació que es transmet

4. CODI LINGÜÍSTIC: llengua que s'utilitza

5.CANAL: via de transmissió (Oral o escirta)

6.CONTEXT: conjunt de circumstàncies que permeten

interpretar adequadament el missatge.

______________________________________________

TEXTOS ORALS:               TEXTOS ESCRITS:

- dual o col·lectiu          - individual

- Improvisat                   - Planificat

-MANCA signes No verbals   -SUport de signes no verbals.

- Efímer                         -perdurable.

TEXT INFORMATIU: Informar és posar a la gent al corrent de les coses

que passen.


 L'adequació del text: és adequat quan presenta les característiques

que exigeix la situació comunicativa.

-La coherència del text: és coherent quan conté tota la informació

necessària i la presenta de manera ordenada

-La cohesió del text: està ben cohesionat quan les diferents idees

que el constitueixen estan relacionades i jerarquitzades

_______________________________________________

PERFET D'INDICATIU :

 

1cantar                                                  

2aPerdre  2b Témer      3aDormir  3bServir
 he cantat      perdut temut    dormit      servit
 has cantat     perdut   temut  dormit    servit
 ha cantat    perdut     temut  dormit          servit
 hem cantat  perdut   temut      dormit          servit
 heu cantat   perdut     temut    dormit                  servit
 han cantat    perdut   temut       dormit      servit

Entradas relacionadas: