Funció identificativa de la llengua

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,31 KB

 
Formes: catagories lèxiques(N) i sintagmes(SN) Funcions: Subj, Pred i complements(CN). Maneres de definir en un diccionari: Amb un sinònim, amb una expressió que signifiqui el contrari, amb una paràfrasi o amb una definició descriptiva, es a dir dien característiques o les qualitats externes. Historia de la literatura catalana: XIII-XV Literatura medieval XVI-XVIII Literatura moderna XIX Renaixença XIX-XX Modernisme XX Noucentisme avantguardes, renovació literària XX De la Guerra Civil als anys seixanta XX-XXI Literatura actual. Museístic: Relatiu o pertanyent al museu. Museògraf: Especialista en les tècniques organitzatives dels museus Museòleg: Especialista en museus i la seva funció en la societat Museològic: Relatiu als museus i la seva funció en la societat. Sentit figurat: formas més utilitzades son comparació, metàfora, metonímia i les locucions i frases fetes. Ramón LLULL: Creador de la prosa culta en català(s.XIII) Cròniques: Objectius->propaganda dels reis, justificació de la política, ensenyar futurs governants. Bernat Metge: Introductor de l'Humanisme. Sociolingüística: -Factors que proporcionen la diversitat lingüística(imaginació, desenvolupament turístic, revolució tecnològica) -Hi ha llenguas considerades ''més fortes'' perquè (s'escriven, tenen normativa, tenen un alt nombre de parlans, s'utilitzen en relacions internacionals) -Per evitar la desaparició de les llengües cal que siguin considerades patrimoni de la humanitat. Funcions d'una llengua: Identificativa i de cohesió social, comunicativa, enriquiment cultural i personal.

Entradas relacionadas: