Funció poètica exemples

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,41 KB

 

La tipologia textual: Tipus de textos: Narratius,Descriptius, Argumentatius, Expositius, Instructius, Retòrics, Convencionals, Predictius.2.2 Les funcions del llenguatge: a) Funció referencial o representativa: informació sobre la realitat que aporten els textos. b) Funció expressiva o emotiva:  expressió de les emocions i els estats dànim.c) Funció conativa o apel·lativa: reclama latenció del receptor, exemple les ordres, els consells, etc. d) Funció fàtica o de contacte: explicita i reforça la interacció comunicativa.
e) Funció poètica: té una finalitat estètica, poden expressar distints significants. f) Funció metalingüística: emprem la llengua per a reflexionar sobre el funcionament de llengua mateixa.
g) Funció identificativa: reconéixer topònims, antropònims, etc.
2.3 Els àmbits dús lingüístics: Acadèmic, Literari,Administratiu, Periodístic, Publicitari, Privat o Interpersonal.Entradas relacionadas:

Etiquetas:
TAMARA CAMACHO