Funció referencial

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,41 KB

 

Reben el nom de plenes les que comencen en consonant o h: me,nos;te,vos;lo,los;la,les;ho;li,los;se;ne;hi. Sanomenen formes elidides les que duen un apòstrof a la dreta(que indica que sha elidit una vocal,que duien les formes plenes:me,ens;et,us;el,els;els;es;en. I, finalment les formes reduïdes són les que duen un apòstrof a lesquerra( que indica que sha elidit una vocal,que duien les formes reforçadés):m,ns;t;l;lss;n. icona: es el signe que manté una relació de semblança amb allò que representa fotos ,sonsetc.. indicis:inferim una relació causa-efect ex:si el cel està ennuvolat diem que plourà. símbols: no tenen cap semblança amb la realitat que representen ni cap relació de causa-efecte: lletres alfabet , senyals, tipus de signes.  Un codi es un sistemade signes,un conjunt de signes relacionats per unes regles determinades.signe: neccesita sempre la interpretació humana perqè es un element no natural. Una icona es el signe que manté una relació de semblnça amb allo que representa. A través dels indicis inferim una relació causa-efecte,gràcies a l'experiència podem deduir una cosa interpretant-la. símbols: no tenen cap semblança amb la realitat que representen ni cap relació de causa-efecte.


Funció referencial:posa en relleu lorientació del procés lingüístic de cap als objectes i les relacions que lésser humà percep al seu entorn. Ex: demà farem festa;ha tret la rifa. Funció emotiva: centra el missatge en el parlant i comunica lactitud subjectiva daquest. Ex:que bonica que ets!, que maco es estar amb tu! Funció conativa: centra lenunciat en loient.El vol influir i fer-lo atuar en la dirección que aseenyala el parlant.Ex:fes-ho! Calla! Funció fática: asegura la comunicación entre els interlocutors. Es específica dels missatges que serveixen per establir,restablir,prolongar o interrompre la comunicación. Ex: mentens? Diguim funció metalingüística: es la funció que fa el llenguatge quan estudia la gramática o altres llengües.Ex:en català el C.D no va precedit de la preposició a. funció poética: es caracteritza per la qualitat artística del missatge que trasmet.Ex: tenc el cor robat


Entradas relacionadas: