Les funcions del complementes en oració amb exemples

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,32 KB

 
Tema: El viatge com a experiència vital.Parts bàsiques:Línies 1-3 Introducció: reflexió interior sobre què motiva un viatge.
Línies 4-10: Ànsia juvenil d’anar-se’n com a fugida de l’àmbit familiar.
Línies 11-17: Anar-se’n no és fugir, sinó viatjar per a enriquir-sepersonalment.Línies 18-26: Viatja a Marràqueix i contarà la seua experiència a través d’aquest llibreb) Resumeix :c) Indica cinc exemples de recursos expressiu:-A títol orientatiu, en destaquem uns quants:
1)Repeticions estructurals: “anar-se’n, anar-se’n... I tornar a tornar”; “de viatge. Sempre de viatge”2)Jocs de paraules: “Fugir, fuig qui...”; “sinó per tenir prop el que m’és lluny”.Isotopia: viatge, fugida, vida, etc.
3)Metàfores: “la resposta em venia a la paraula”, “viatjar cap a la llum”.
4)La tipologia textual: l’argumentació com a recurs literari. Etc.
d) Identifica la veu o les veus del discurs que hi ha al text. [0’5 punts]
Es combinen els fragments més personals que tenen un referent en 1a persona (jo, emmou, anar-me’n, mon pare, vull, sóc, etc. Fins a la línia 17) amb els fragments més impersonals o de descripció dels fets en 3a persona (a partir de la línia 18). També hi 
ha mostres d’estil indirecte en les línies 4-7 que miren de reproduir la conversa entre el jo i son pare: em demanava què...; no sabia què...; què volia dir “guanyar-se la vida”; què volia dir “ser un home”; sí que sabia que....2. Anàlisi lingüística del text1. Desig (línia 3): sorda 2. Viatge (l. 3): sonora3. Resposta (l. 4): oberta4. Verb (l. 10): oberta. B) A continuació, hem subratllat estructures sintàctiques.1. Anar-me’n era la sola resposta que em venia a la paraula (línia 4): oració subordinada adjectiva (de relatiu) especificativa, CN.2. I jo no sabia què volia dir “guanyar-se la vida” (l. 5-6): oració subordinada substantiva (interrogativa indirecta). CD.
3. Fugir, fuig qui emigra (l. 11): oració subordinada adjectiva (de relatiu 
substantivada o amb antecedent implícit). Subjecte.4. Jo senzillament me’n vaig de viatge per sentir viu el temps (l. 13): oració subordinada adverbial final (o interordinada final). CC.C) Digues el significat que adquireixen aquestes paraules al text o indica’n un sinònim. [1 punt: 0’25 per cada encert]1. Recerca (línia 8): ‘Acció debuscar per trobar o descobrir alguna cosa’. Investigació.2. Envolta (l. 16): ‘Posar-se al voltant”. Rodeja.3. Gaudi (l. 17): ‘Acció de traure profit d’alguna cosa’. Aprofitament,satisfacció, fruïció. 4. Efímer(l. 18): ‘De molt curta durada’. Moment, instant. 

Entradas relacionadas: