Funcions del llenguatge catala

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,77 KB

 

Tenir malignitat-tenia mala fel;actuar amb precaució-anar amb compte;ser dona de mal viure-dona de segona mà;desconfiar-pujar la mosca al nas;difamar-feia l'historial de mèrits;insultar-eixien fardatxos;córrer la veu-escampava la brama;ser mentidera-falsa com les pessetes de Negrín;ser tranquil·la-molla com l'aigua del pou;ser esquerpa-més agra que el ferro.La publicitat:és una tècnica de comunicació de massa.Té dues funcions:·la denotativa o informativa,per a explicar al consumidor·l'exhortativa,per a convencer al receptor. Els anuncis presenten interessada,valors.·publicitari,trata d'aconseguir el que el receptor compre un producte.·porpagandístic:tracta d'influir en la gent perquè actue d'una manera determinada.Característiques:combina imatges i textos i que té una finalitat persuasiva.Estructura:es distingeixen dues parts:la part icònica,està formada pero imatges,lamarca i el logotp.La part textual, l'eslogan que és una frase original i fàcil de recordar.El text informatiu que exposa algunes característiques del producte.El fullet informatiu.Sol formar part d'una campanya,són fàcil de distribuís es poden trobar en molts llocs.Està destinat a qualsevol tipus de públic,la informació s'ha de presenttar d'una manera atractiva, sol anar acompanyat d'il·lustracions,i les dades principals es presenten en forma de resum o esquema.Característiques: te com a finalitat informar,explicar,convéncier i proposar solucions.La informació s'hi presenta d'una manera clara,directa i atractiva,els contiguts s'hi exposen seguint un ordre lògic,jeràrquic i coherent,el receptor reconeix una certa autoritat sobre el tema ,el fullet es col·lectiu,utilitza un llenguatge estàndar.Estructura:  la portada,on apareix el títol o eslògan de la campany,les pàGinés centrals,l'informació es presenta amb textos breus,utilitza imagens,dibuixos etc.La contraportada sol oferir solucions.Abrevituras:esq.-esquerra;dta.-dreta;pral.-principal,entl.-entresòl;pl.-plaça;esc.-escala;apt.-apartament;c.-carrer;ptge-passatge;p.Ex.-per exemple.Excm./a-excel·lentíssim;il·lm.-il·lustríssim;Sr./a-senyor/a;hble-honorable;il·ltre-il·lustre;pres-president;dir-director;secr-secretari;Dr/a-doctor/a;Mgfc/a-Magnífic/a.

Entradas relacionadas: