Futurisme:Fou crat a Itàlia cap al 1909 per Filippo Tomasso Marinetti. Elogiava les màquines, el moviment, l'esport i la vida moderna en general.En poesia va introduir les anomenades paraules en llibertat.

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,21 KB

 
Avantguardes: Van suposar un enfrontament amb tota la tradicció occidental i una forta reacció antiburgesa. Pretenien començar de nou, com si no hages hagut res abans. Els principals moviments avanguardistes són: Cubisme: Va néixer a França al 1907, en les arts plastiques, picaso es un bon exemple, en poesia Guillaume Apollinaire que va escriure poemes apartir de comverses que escoltava per el carrer i crea els cal·ligrames. Futurisme: Creat a Itàlia al 1909 per Filippo Tomasso Marinetti. Va acabar derivat cap a la defensa del faixisme. En poesia van introduir les anomenades paraules en llibertat, que es l'us de diferents tipos de lletraa, destrucció de la sintacsi, la absencia de signes de pubntuació, majúscules o minúscules quan no toca, etc. Dadaisme: nascut a Zuric al 1916, va ser creat per Tristan Tzara, es el moviment més radical, per la provocació constant, falta de logica i el gust per l'abolició de totes les convencions, defensa la destrucció de la cultura i l'art.  Surrealisme: Crear a França al 1924 i el seu principal ideoleg es André Breton. Propugnava l'alliveramernt del subconcient. Expressionisme: Nascut a Alemanya, reflecta l'angoixa del moment a través de l'exageració.  J.V. Foix: és un dels grans autors del Segle XX, i també un dels més difícils de classificar. La seva obra es pot clasificar en tres apartats: Llibres de poemes en prosa, KRTU 1932; Llibres de poesia pròpiament dits, Sol i de dol 1947; Textos en prosa. Foix va escriure en una llengua volgudament arcaica i suposà un punt de trobada de la poesia medieval, per una banda, i de les avantguardes per altre. Joan Salvat-Papasseit: la seva vida esta marcada sobretot per l'autodidactisme, la influencia de les avantguardes, una evolució ideologica que anava del socialisme a l'anarquisme i la seva malaltia. La seva obra consta dels llibres següents: Poemes en ondes hertzianes 1919, l'irradiador del port i les gavines 1921 i el poema de la rosa als llavis 1923. Salvat destacà pel to directe, la sinceritat, el vitalisme i la força expressiva.

Dècades de 1920 i 1930:  A la recerca del tempos perdut de Marcel Proust del 1916-1927, Ulisses de l'irlandes James Joyce de 1922, Laura a la ciutat dels sants de Miquel Llor 1931, Mort de dama de Llorenç Villalonga 1931, vila privada de Josep María de Sagarra 1932.

Entradas relacionadas: