Futurisme literari catala

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,57 KB

 

poesia d'avantguarda socials i creadors d'una nova tendència: ANTIART. van ser l'expressió cultural i la intel·intel·lectual. 2 periodes: 1) 1909-1929 futurisme, cubisme i dadaisme. 2)fins al 1940 invasió nazi de paris. Futurisme (1909-1920): Marinetti ruptura total amb el passat i la tradició, agrada la guerra, lluita i violència. exaltava l’esport, l’aventura i el risc. TL- destrucció d la sintaxi. abolició d la puntuació i d la majúscula. ús d signes musicals. paraules en llibertat. Cubisme (1907-1914): Apollinaire 2 períodes, analític i sintètic, demanava la participació de l’espectador. TL- aplicació del collage. ús de diferents lletres d’imprenta. desaparició dels enllaços lògics de la frase. Dadaisme (1915-1920): Defensava lo absurd i la bogeria.TL-  influències del futurisme i el cubisme. invenció d l’escriptura automàtica, que consisteix a expressar-se reflectint el món interior. Surrealisme (1917-1940): Les vies d’accès eren els somnis i l’escriptura automàtica.TL- ús escriptura automàtica. associació d paraules i imatges. defensa la distorsió al·lucinatòria. ús d’al·literacions i anàfores. expressió d la psico humana

poesia d'avantguarda socials i creadors d'una nova tendència: ANTIART. van ser l'expressió cultural i la intel·intel·lectual. 2 periodes: 1) 1909-1929 futurisme, cubisme i dadaisme. 2)fins al 1940 invasió nazi de paris. Futurisme (1909-1920): Marinetti ruptura total amb el passat i la tradició, agrada la guerra, lluita i violència. exaltava l’esport, l’aventura i el risc. TL- destrucció d la sintaxi. abolició d la puntuació i d la majúscula. ús d signes musicals. paraules en llibertat. Cubisme (1907-1914): Apollinaire 2 períodes, analític i sintètic, demanava la participació de l’espectador. TL- aplicació del collage. ús de diferents lletres d’imprenta. desaparició dels enllaços lògics de la frase. Dadaisme (1915-1920): Defensava lo absurd i la bogeria.TL-  influències del futurisme i el cubisme. invenció d l’escriptura automàtica, que consisteix a expressar-se reflectint el món interior. Surrealisme (1917-1940): Les vies d’accès eren els somnis i l’escriptura automàtica.TL- ús escriptura automàtica. associació d paraules i imatges. defensa la distorsió al·lucinatòria. ús d’al·literacions i anàfores. expressió d la psico humanapoesia modernista moviment romantic i cultural de finals de s. XIX i inicis XX. Esteticista, idealista i espiritualista. Vol transformar la cultura catalana en una cultura nacional  i europea. busquen llibertat, espontaneitat i sinceritat. trencan amb el passar pq es endarrerit. Art x art. TRETS DECADENTISTES- Atracció x lo morbòs, el q decau (dolor) i la mort. Interes x la vida interior i x l’autoanàlisis. Atracció x la inocència – perversitat. Valoració d coses complexes x sobre d la naturalitat. Menyspreu d la societat. Hedonisme (plaer x sobre de tot) sensibilitat eròtica exagerada. Curiositat x lo primitiu i x cultures antigues. Misticisme: contacte amb Déu, nostalgia i ironia. vocabulari culte, sintaxi complicada

poesia noucentista corrent literari creat per Eugeni d'Ors al 1906 (primer congrés de llengua catalana internacional) i culmina el 1923 (dictadura de primo de rivera) TRETS NOUCENTISTES- Aquest moviment comprenia un projecte global sobre: política, economia, urbanisme, educació, cultura i llengua.Hi trobem neoclassicisme i racionalisme, e idealisme i europeisme. Aquest moviment només fou un moviment català. Es important la poesia i l’assaig, els escriptors no volen fer teatre, volien fixar la llengua catalana i fer-la pura. OBJECTIU- Els noucentistes volien aconseguir l’obra ben feta, en la qual dominés la raó. Era més important l’estilització i la artifisiocitat que la espontaneïtat. Tot ho veia adequat al seu pensament.Eugeni d’Ors, estructurà la estética noucentista en: Classicisme, Noucentisme, Imperialisme, Arbritarisme, Civilitat.

Entradas relacionadas: