Futurisme literari catala

Enviado por joan y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,6 KB

 

Conjunt de moviments artístics que van sorgir a Europa Durant el primer terç del segle XX. El seu objectiu era trencar amb la tradició cultural burgesa i experimentar noves formes d'expresió representatives de la modernitat.

Hi van haver diversos moviments avanguardistes com el cubisme, futurisme, dadaisme, surrealisme... contradictoris però allò que els identificava i relacionava era la voluntat d'una revolta.

-1915-1924: Els anys de la primera avanguarda, entre la publicació de Junoy "Oda a Guynemer" i la mort de Salvat-Papasseit. En aquesta etapa els models que més van influir a Catalunya són cubistes i futuristes.

-1925-1936: Etapa del domini del moviment surrealista, a Catalunya té 2 nuclis importants: -El grup de Sabadell que mostra la rebel·lia a través de la sàtira i humor. - El grup format per Salvador Dalí que promouen la revista L'amic de les arts i publique el manifest groc.

-1948-1954: Es reprenen a la postguerra amb el grup de Dau al Set, que publica una revista. A partir dels 50 diversos poetes continuen utilitzant recursos lligats amb les avantguardes fins arribar a la poesia visual.

Joan Salvat-Papaseit (1894-1924) Escriptor autodidacte que entra en contacte amb les avantguardes al 1917. Al 1917 apareix la revista enemic del poble on Salvat publica uns aforismes titulats Mots propis i el poema-manifest Columna vertebral:sageta de focon ataca els valors de la societat burgesa. 1919 publica Poemes en ondes heritzianes, poesia futurista, i começa a manifestar-li la tuberculosi. El seu llibre més conegut, El poema de la rosa als llavis (1923) explica els diferents estadis de la seva relació amorosa. La seva poesia va anar evolucionant des d'una posició formal mes o menys futurista cap una vitalista centrada en l'experiència de cada dia, poesia popular i cançò.

J.V.Foix (1993-1987)

Foix va ser un investigador en poesia que va començar la carrera literària sota influència de les avanguardes, es va donar a coneixer per dues obres influides pel surrealisme, Gertrudis (1927) i KRTU (1932) i va evolucionar cap a una poesia de forma clàsica però sense avandonar l'esperit de modernitat. La literatura va ser sempre una recerca de la realitat i del llenguatge-Cubisme(1907-1914) Neix com moviment pictoric a paris, amb el cuadre Les señoretes del carrer d'Avinyode Picasso i més endevant es converteix en un moviment literari. L'obra literaria més representatica és Caligrames de Apollinaire. Les tècniques literàries eren el collage, el caligrama i el trencament de l'ordre logic de la frase.

 -futurisme(1909-1920)fundat per marinetti proclamava una ruptura total amb el passat. exaltava la guerra,la lluita, la velocitat, el dinamisme, la tecnologia, i l'aventura,les tecniques literaries eren destr. sintac. supresio de sifgnes i els mots en llibertat.

Dadaisme (1915-1920) va neixer a Zuric , Tristan tzara defensa espontaneitat,atzar,absurd,negan la moral burgesa i el bon gust. Escriptura automatica: expresarse espontàneament

Surrealisme(1917-1940)Mes solid i durador el funda Breton a Paris defensa somnuis i l'escritura automatica com formes de coneixement i expressio dd'una realitat amagada en l'inconcient.

Cop(i,ni) Disj(o, o bé) Dist/o...o,ni...ni,ara...ara,aqui alla) Adv(pero,sino(que) altrament tanmateix mes aixi i tot mes aviat amb tot per aixo no obstant) consecutives(doncs per tant aixi aixi doncs) continuatives( a mes d'altra banda fins i tot encara mes tot i aixi doncs) explicatives(es a dir, osigi)

Entradas relacionadas: