Gabriel Ferrater la seva poesia

Clasificado en Español

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,22 KB

 
Joan OLIVER; PERE QUART
És considerat un dels poetes i dramaturgs més importants de la literatura catalna
Neix a sabdell., f
ou el quart d'onze germans, dels quals en fou l'únic supervivent.
D'aquí pren el pseudònim amb el qual signarà l'obra poètica: Pere Quart. Estudià Dret.

combina la influencia del Vanguardismo con el humorismo más local y el gusto por e
l rigor y la obra bien hecha.
, Això on impedí que fos considerat un dels cinc millors poetes
catalans del 
Segle XX.

GABRIEL FERRATER: 
va exercir de poeta, crític literari, traductor i lingüista. Pertanyent a
Realisme historic..La seva poesía pot ser definida com lexpressio de lexperiencia
moral de la realitat, creara una tradició en els anys setanta.
 Fa una poesia que
mostra la realitat personal del poeta construïda a lentorn duna temàtica obsessiva
i angoixant: les relacions amb les dones i el pas del temps.
L'erotisme franc i
el pas del temps són una constant en la seva obra. E
n sus producciones
poéticas, Ferrater representa la voluntad de regenerar el sistema literario
catalán durante el período de la postguerra, cuyo oscurantismo aborrecía.

En sus poesías destacan sobre todo la métrica y la ironía, y se caracteriza
por una poesía tan realista, que hasta podemos encontrar coloquialismos.
Su poesía se caracteriza por el uso de temas cotidianos
 . Es va suicidar.

Joan BROSSAPoeta i dramaturg (poesia escénica), va ser un dels escriptors catalans
més importants de lavantguarda en la postguerra. És lautor de més de 80 llibres de poesia.
Com a poeta va explotar totes les formes i tots els codis, des dels estrictament literaris fins
als visuals i objectuals.
La creació brossiana que més ha transcendit al públic ha estat la 
poesia visual.

Entradas relacionadas: