Gènere arbitrari

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,06 KB

 
Formació del nombre, la formació basica es la del plural que consiteix a afegir una -s al singular -s (noi/nois). També segons la terminació del singular, el plural es pot fer també amb -ns(camí/camins), -os(calaix/calaixos) o -s(disc/discos). Hi ha un grup dinvariables(el/els dilluns).L'adjectiu es una paraula variable que presenta flexió de genere i nombre (curt/curta/curts/curtes).El determinant limita el sinificat del nom tot indicant-ne genere, nombre, proximitat o llunyania, pertinença, quantitat o indefinició(el meu pare/aquella muntanya).L'article determina el nom indicant-ne el genere i el nombre, expressa una cosa coneguda.(el, la,l,les,els...)

Entradas relacionadas: