Genere ausias Març

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,36 KB

 
La cobla és una estrofa de 8 versos de 10 síl·labes amb cesura després de la quarta, la qual conforma una estructura de 4+6, típica de la literatura catalana antiga.
Exemple: Aquest text es de génere líric i està escrit per Ausías March. Es una cobla que costa de 8 versos de 10 síl·labes amb cesura després de la quarta. Hi trobam un símil o comparació on compara el terme real (...) amb un exemple (...) .
L'autor compara...
Bio: Lány 1397 va néixer a València, un nin fill del matrimono ja gran de Pere Març y Elionor Ripoll, era Ausiàs Març. Va créixer molt protegit, educat pels millors tutors y va haver d'aprendre tant a ser un bon cavaller com un bon home de lletres. Es va casar quan tenia més de quaranta anys, el 1439 amb una dona de la noblesa valenciana: Isabel Martorell, que va morir pocs mesos després del casament. No varen tenis cap fills, però trobam tres fills d'Ausiàs Març fora del matrimoni: Francesc, Joan y Joana. L'any 1443 es va tornar casar amb una noble valenciana, Joana Escorna, que va morir al cap de nor anys de matrimoni. Ausiàs Març es va morir a València el 3 de març de 1459, a l'edat de seixanta-dos anys. Esmentava cinc fills naturals  i les seves mares. Va se enterrat al costat de la seva segona muller, Joana Martorell.
Comentari: Autor (contextualització, gènere literari (poesia lírica), aspectes formals ( tipus d'estrofa, mètrica, rima), contingut ( vou poètica, tema, recursos estilístics i poétics).

Entradas relacionadas: