Generes persuasius

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,26 KB

 
Generes persuasius: 1editorial (expressa opinió dl diari, mai signat, ajudar lector entendre algun aspecte d la realitat i formar opinió, títol i cos introd-anàlisi-concl, clar,concís i breu, to prudència-autoritat, no jo personal, 3pers, Or enunciatives) 2art opinió (autor exposa idees actualitat, títol,cos presentació,exposició,concl i signtura, 1pers, força elaborat) 3columna (reflexió raonada, estil molt personal, autor signa text, col·laborador habitual d la publicació:marca de la casa) 4carta director (opinió,felicitació o queixa, txt argumentatiu, registre estàndard 1pers, diari limita extensió i autor identificar) 5crítica (periodista especialitzat analitza, rigorosa i raonada, arguments objectius) Text prescriptiu: donar ordres o regular conducta pers Txt instructiu: informar com fer una det tasca o feina Obj:donar seguit instruccions o ordres xq el receptor pugui fer alguna cosa o actuï duna manera det Fling:conativa Estr:poc definifa info clara concisa ben ordenada Llengua: v imperatius, perífrasis obligació, lexic precís denotatiu no ambigu, sintaxi simple or breus coordinades poques subord recursos tipogràfics Txt descriptiu: caract o qualitats persona, obj o espai Constr:observació realitat,selecció destacat,presentació seguint ordre i jerarquia Tipus:objectiva o científica (màx precisió poss, f referencial, lèxic denotatiu, tecnicismes), subj o lite (-precisa +emotiva, f referencial i expressiva) Classificació:retrat, topografia (d'espais), cronogràfica (època o període històric), estàtica (no moviment com foto), dinàmica (moviment o act interna) Estr:tema (presentació de l'element q es descriurà) i expansió

Entradas relacionadas: