Geo

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,81 KB

 
Industria pesant: Proveeix la lleugera amb productes semielaborats (producte destinat a una altre industria) i es basica pero a l-economia del pais. Dins de la industria pesant podem distinguir la siderurgica y la quimica y dins de la quimica la pensat y la petroquimica. Les industries lleugeres elaboran productes per al consum directe provinents de les industries de bens d-equipament o de les industries de base. Sectors industrials: Cada sector inclou empreses que duen a terme un conjunt d-activitats que presenten uns trets comuns. Per exemple, el sector de l-automobil engloba tant empreses que es dediquen a fabricar automobils como empreses que fabriquen components. Localitzacio de la industria al mon: Mentre que abans eren els paisos del Nord actualmente s-estan desplaçant cap al Sud. Aquest fenomen rep el nom de globalitzacio de l-economia. La industria es por localitzar: 1.Paisos centrals que controlen la industria i que prenen decisions sobre la produccio i explotacio de mercaderies. Les potencies economiques mundals son el G-7./2.Conenctacio industrial en el Nord. Zones on s-ubiquen les centrals de les multinacionals amb laboratoris d-investigacio teconologica i factories tecnificades./3.Paisos preiferics: Per aprofitar els avantatges de ma d-obra barata i poc control mediambiental.La industria Europea: El retard de la industrialitzacio durant el s.XIX arrosegar fisn a la segona me

Entradas relacionadas: