Geografia planejament territorial

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,28 KB

 

L ageografia és saber pensar en el territori i fer-ho des d'una mirada crítica, obviant la descripció, superant la simple analisi, aprofondint en la interpretació  i en les possibilitats prospectives.


· Com a sinònim d'infromació territorial/ per identificar també un saber racional/ Per referir-nos a una disciplina acadèmica que forma part del Març científic segons el qual s'estableixen teories, tècniques i metodologies que permeten crear pautes per a l'exercici professional. El Març científic i acadèmic permet identificar la geografia amb un saber institucional que, sovint s'ha posat al servei de les estructures de poder, però també amb un saver dissident, 
La geografia és capaç doncs de plantejar propostes alternatives de consciència cívica, de justícia social, de reequilibri ambiental, d'identitat cultrual, de solidaritat planetària. Localitzable/ representable/ estableix conjunts homogenics/ delimitació/ canviant
Mercator 1569 Peters 1973 
Les tecnologies de la infor territorial o geografia: cartografia, teledetecció, geoposicionament i documentació cartogràfica i estudis toponímics.
El medi ambient: geomorfologia, meteorologia i climatologia i planificació i gestió de recursos hídrics.
La planificació urbana i territorial: Analisi i ordenació del paisatge i urbanisme i plans d'ordenació i gestió del territori.
El desenvolupament ragioanl: cooperació i solidaritat internacionals, gestió i avaluació de polítiques de desenvolupament turístic

Entradas relacionadas: