Gerró per a posar-li flors

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,62 KB

 

Recules /Rècula: Conjunt de persones o coses que van l’una darrere l’altra. .Una rècula de disbarats, de renecs.

Emboiratà Emboirar: Ofuscar (l’enteniment o l’esperit), torbar. La peresa, el tedi i un vinet lleuger emboiren el cap.

Vellut: Teixit de seda, de llana, de cotó, etc., llis d’una cara i de l’altra cobert de pèl tallat o arrissat.

Escabellar: Descompondre, desordenar, els cabells (d’algú).

Gerró: Gerra menuda per a usos casolans.

Petó: Acte de tocar amb els llavis algú o alguna cosa cloent-los en el moment del contacte i descloent-los tot seguit, en senyal d’afecció, salutació, reverència, etc. La noia li va fer un parell de petons.

Bestiola: animal petit

Barregessin:

Lluent: que lluu, que destaca, que brilla

Xuclar:

Enaiguat: plé d’aigua

Branquillons: branques menudes que són per terra

Tou: part blana d’una cosa

Xuclamels: arbusts

Glicines: tipus de planta amb flors

Arrupida: amb el músculs del cos contrets

Jogina: Objecte fet expressament per a jugar, per a entretenir-se, els infants. La joguina que li vas regalar li ha agradat moltíssim. Feia servir de joguina el bastó del seu pare. El gatet feia servir de joguina el rodet del fil.

Cessar: tenir fi

Graó: esglaó

Taca: Senyal sobre alguna cosa degut a la presència d’una substància estranya. Una taca d’oli, de tinta. Unes tovalles plenes de taques de vi. Fer-se una taca al vestit. Treure amb benzina una taca de greix.

Enretirar: Tirar endarrere. Quan ell va allargar la mà, jo vaig enretirar la meva.

Travessar: Passar a través (d’alguna cosa). Travessar una nau l’Atlàntic. Heu de travessar un país inhospitalari. El camí travessa un bosc de pins i bedolls. El Tàmesi travessa Londres.

Obràs / Obrar: Aplicar l’activitat a un fi, especialment d’ordre moral, de tal o tal manera en una circumstància donada. Ell ha obrat molt malament fent això. Obra bé i no temis el que diran.

Fondària: profunditat

Poar: Pouar. Treure (aigua) d’un pou

Basseta : Toll d’aigua que es forma a la platja quan hi arriben els cops de mar.

Reixades: finestres amb reixes (Conjunt de barres, paral·leles o entrecreuades, soldades entre si, que separen un ambient o protegeixen una obertura)

Concurrència: Conjunt de barres, paral·leles o entrecreuades, soldades entre si, que separen un ambient o protegeixen una obertura

Animadversió: Disposició del tot desfavorable envers algú.

Anous:

Velleta:

Bassa: construcció per a guardar aigua

Anyell: be, xai, corder

Guaitar: mirar fixament

Reialme; regne

Setrill: recipient per a l’oli

Abastar: aconseguir

Ballesta: estri que serveix per llançar fletxes

Penedit:

Prosseguir: Continuar, portar endavant, (una cosa començada). Ell prosseguí el discurs, la narració. Prou, no prosseguiu: no us escoltaria.

Proveir: Posar en possessió d’allò que és necessari (algú o alguna cosa), fer que ho tingui, que no li

PCanteret:

Entradas relacionadas: