GERUNDI verb caldre

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,22 KB

 

ARTICLE Y COLUMNA : sib textos tpics del periodisme en el quals el autor  dona la seua interpretació

EDITORIAL: es un article sense signar que representa el punt de vista  de la redacció de un diari sobre la actualitat

carta al director: carta escrita  per un lector que mostra diferent valoració de la actualita

critica : es el analisis valoratiu de un e esdeveniment cultural o esportiu , com una pelicula, un libre...Etc

debat y tertúlia: son texts propis de un canal oral i consisteixen en la combinació ordenada de les opiniones de diversos  personatges regulades per un moderador


CONECTORS: causa,conseqüència, oposició, obejeccio.


perifrasis de infinitiu:__

-haver + de + infinitiu =heu de vindre

-caldre + infinitiu = caldra matinar

-caldre+ que + subjuntiu= cal que faces aixo

perifrasis de gerundi__

- estar + gerundi= estem acabant la faena

perifrasis participi__

tindre + participi= ja tenim enllestit el treball

quedar + participi= han quedat ferits


 HUMANISME

el segle XV es també el temps del humaniisme moviment cculturar de recuperació de la cultua escrita  de la antiguitat grega i romana que sorgeix en el segle  XIV a Itàlia .

la literatura suposa el ressorgiment de generes grecollatins dialectes o les epopeies, 

la llengua dels textos administratius i literaris implica  una gran ampliacion  del cultismes.

Entradas relacionadas:

Etiquetas:
da