GERUNDI verb caldre

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,2 KB

 
La premsa:textos d’opinió.
Tipus: editorial; articles d’opinió/critiques; cartes al director/intervencions en directe.
Editorial:expressa l’opinió oficial del diari o revista sobre un fet important del dia, i no solen anar signats,tot i que sovint tenen una intervenciódirecta del director del mitjà.(exemple:diari)
Critiques:informen,interpreten i valoren obres de carácter cultural i artístic,generalment els escriuen periodistas especialitzats o professionals de prestigi.
Articles d’opinió:textos elavorats per col·laboradors intel·lectuals…manifesten el pansament o opinió de la persona que signa sobre un fet o tema d’actualitat.
Cartes al director:escrits de lectors adreçats a un diari per correu,han de ser breus i exposar clarament què pensen sobre un fet concret.
Formes d’opinió orals:
Debat o col·loqui: intercanvi d’opinions entre un grup de persones sobre un tema determina.
Intervenció al públic: intervenció que se sol fer al plató o per telèfon i ha se ser curta i concissa.
Precisió léxica:
Pleonasme: consisteix en utilizar diversos mots que es refereixen a un mateix element. (Ex:
hi vax anar-hi tot sol)
Mot jòquer: mot de significat molt ampli que serveix per a tot. (Ex:això,allò,problema,tema…)
Mot genèric: utilitzem hiperònims en comptes de hipònims(ex: un kg d’aquesta fruita/un kg d’aquestes prunes)
Falca: expresssió que no té un dignificat especific i que utilitzem per introduir o articular frases inacabades.(ex:oi?, etc, doncs…)
Les perífrasis verbals i els temps compostos del verb es construeixen sempre amb l’ajut d’una forma verbal no personal(infinitiu,gerundi,participi)
La perífrasi verbal:construcción formada per dos verbs que expressa una sola idea.
Tipus:perífrasi d’infinitiu(haver de,començar a,poder,voler,deure,tornar a,acabar de) de gerundi(continuar)de participi(deixar,tenir)
Les propietats del text:
Adequació(adequat al registre),coherencia(coherent),cohesió(cohesionat) i correció lingüística(correcte).

Entradas relacionadas: