GERUNDI verb caldre

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,48 KB

 

Les subordinades d’infinitiu , de gerundi i de participi.

Les formes no personals del verb són l’ infinitiu, el gerundi i el participi. S’anomenen formes no personals perquè , a diferència de les altres formes de la conjugació verbal, no tenen una terminació diferent segons quina sigui la persona gramatical del seu subjectae.

Les subordinades en+ infinitiu poden dur a terme la funció de CD o de subjecte respecte l’oració principal. Té el subjecte en acusatiu.

Nexes. El mateix infinitiu, precedit de preposició.

Ex.: M’he espantat en sentir la botzina.

Les subordinades de gerundi és correcta quan expressa accions simultànies al temps denotat pel verb principal. Existeixen dos tipus de gerundi el correcte i el incorrecte. Són sempre adverbials, pròpies o impròpies.

Nexes. El mateix gerundi.

Ex.:  L’Elisenda va caure i va ser ingressada en un hospital à gerundi incorrecte.

        L’Elisenda, afectada d’algun mal, estava essent atesa à gerundi correcte.

Les subordinades de participi són habitualment adjectives i poden constituir oracions adverbials.

Nexes. El mateix participi

Ex.: Reparada l’avaria, cessaran les denúncies.

Entradas relacionadas: