La gesta dels estels

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,92 KB

 

APUNTS ANNA

La literatura intentava imitar a la realitat. En el 1890 fins a la II Guerra Mundial, intentava desfer-se de la tradició. La literatura ordena la realitat.
Ells plantejaven la realitat tal com era: Subjecctivisme (S.XX) VS Realisme (S.XIX.).
Crear una nova realitat, agafar coses que no eren art i convertir-les en art.
Subrealisme: Coses que no existien a la realitat DALÍ
Futurisme: Deixar la imatge realir i produir una idea. BOCCIONI
Dadaisme: Burlar-se d'alguna cosa.
Cubisme: Mitjançant figures geometriques crear una idea. BRAQUE.
Expressionisme: Representar un sentiment. MUNCH
Abstraccionisme: Reduir una imatge a una idea. MONDRIAN
Fauvisme: Transmetre amb colors el que no podien amb formes. MATISSE.
Al final del Avantguardisme va ser una masacre van descubrir camps de concentració. Després d'aixó va venir Post-Modernisme.

Els primers moviments d’avantguarda tendeixen a l’abstracció i es mostren fascinats per la tecnologia. 
Són: – El Cubisme, que presenta la realitat des de diverses perspectives. 
– El Futurisme, creat per Filippo Tommaso Marinetti, que defensa un art dominat per la màquina, la velocitat i el progrés. Hi són importants els cal·ligrames. 
– El Dadaisme, amb Tristan Tzara, que critica la llengua jerarquitzada pel poder.

El primer Avantguardisme català va des del 1915 al 1924.

Joan Salvat-Papasseit és autor de Poemes en ondes hertzianes (1917), L’irradiador del port i les gavines (1921), La gesta dels estels (1922) i El poema de la rosa als llavis (1923), que és la història de la iniciació amorosa d’una noia. N La segona avantguarda està dominada pel Surrealisme. El 1924 André Breton en va publicar el manifest.

Josep Vicenç Foix (1893-1987) va escriure dos llibres en prosa influïts per les primeres avantguardes: Gertrudis (1927) i KRTU (1932). 

La sol·licitud i la carta formal n La sol·licitud o instància és un document amb el qual ens podem adreçar a l’administració. Té una estructura clara i estàndard, amb aquestes parts: identificació del sol·licitant, exposició dels fets, sol·licitud, lloc i data, signatura, destinatari. N La carta formal és un document interpersonal que s’adreça a una institució, a una empresa o a un paticular. L’estructura de la carta ha de tenir aquestes parts: dades del remitent, dades del destinatari, salutació, cos, comiat, nom i signatura, datació i informació addicional.

Entradas relacionadas: