Gestió de recursos

Enviado por Paula y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,6 KB

 

Client es una perosna que adqereix un producte o rep la prestacio dun servei per part de tercers, ja sigui per utilitzarlos en un proces posterior de venda o com a consumidor final. Client intern: Client treballador dels diferents departaments de lempresa. Extern: Persona que adquereix u producte. La motivació: Es el comportament destinat a realitzar una accio de compra determinada o rebre la prestacio dun servei.Elements culturals - Elements socials: grups de pertinensa(primaris son grups petits o familia i amics i secundaris companys de feina), grups de no pertinensa,grups daspiracio, grups de rebuig -Elements personals - Elements psicologics: percepcio, motivacio, actitud, aprenentatge. Elements atencio al client: Entorn, Organitzacio, Empleats. Atencio telefonica: Acollida, Seguiment, Gestio, comiat. Atencio internet: correu electronic corporatiu, pagina web corporativa. Funcions dep. atencio al client: Extern: atendre als clients, rebre suggeriments, donar informacio, informar dels procediments. Intern: fer recomanacions als altres departaments, relacionarse amb altres dep. elaborar un informe, mantenir registre queixes. El personal dat. al clientcaps compromesos, empleats formats, empleats responsables, empleats motivats. Valoracio atencio rebuda: Reclamacio(expresio dinsatisfaccio), Queixa(descontentament), Suggeriment(idea formulada pels clients), Felicitacio(expressio de satisfaccio). Elements queixa o reclamacio: Empresa privada: Dades empresa, capçalera, data, numero de referencia, reclamant, motiu reclamacio, peticio, producte objecte de la reclamacio, departament, documentacio, lloc i data de la reclamacio, signatura del reclamant Publica: capsalera, dades reclamat(persona a qui es fa) dades reclamant(persona que la fa), motiu, solicitud, documents, alegacions del reclamat, localitat i segell reclamat, firma reclamant.

Entradas relacionadas: