Gggg

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,88 KB

 
L´apostrof:no s´apostrofen: el/en:davant de H aspirada, el hawa´à.davant de paraules que comencen per I,U consonàtiques,el iogurt.la/na:davant de paraules que comencen am I U HI HU àtones:la indústria.davant dels mots host, una.davant de les paraules que comencen amb el prefix A- mb valor negatiu: la asimetria.davant del nom de les lletres: la e, la essa.davant d´una H aspirada:la hippy.Preposicio de:davant de I/U consonàtiques:de huelva.davant de H aspirada:de hoollywod.davant del nom de les lletres:se o, de ela.davant de mots començats pel prefix A- negatiu: de anormalitat.Digrafs: es un conjun de dues lletres que representa un sol so.Les consonants palatals: X: inici de paraula, darrere de I, darrere de AU IXdarrere de A E O U.G davant de E I.J davant de A O U.X inici de paraula, darrere de consonant.TX inici de paraula, entre vocals, final de paraula. Ig, G darrere de vocal. TG:davant de E I.TJ  davant de A O U. Significat denotatiu: es el significat que apareix en el diccionari: es un significat objectiu.Significat connotatiu:fa referencia a la significacio sociocultural,historica,ideologica o emocional d´una paraula.es un significat subjectiu.La renaixença:En el S.XIX, les idees romantiques envairen la nostra cultura i, en consequencia,la nostra literatura;els autors es llançaren a redescobrir i idealitzar els temps passats i gloriosos.Aixo provoca una recuperacio de la produccio literaria en llegua propia.Aquest periose es conegut amb el nom de Renaixença i s`encetà amb la publicacio de l`oda La Patria,de Bonaventura Carles Aribau, en 1833.La narrativa: la romantica:el romanticisme fou un moviment cultural, artistic i lierari que aparegué a tot europa al final del S XVIII i començament del XIX.Les noveles romantiques es caracteizen per presentar herois que s´identifiquen amb l´idealsme romantic i que s´enfronten als condicionaments socials.La narrativa realista:el realisme fou un corrent literari i pictoric k va sorgir en els anys 30 del S XIX i que representava una oposicio a la realitat romantica de malenconi,enyorança i subjectivitat.El teatre: durant la renaixença, el teatre tingue un gran exit a causa de l´interes que hi mostraren classes socials en auge, com la burguesia i la menestralia urbana.-El Culte:el romanticisme i el realisme.trets semblants, com l´ús d´una llengua complexa i arcaica i el retrat de les passions humanes.-El Popular:descrivia escenes de la vida diaria i quotidiana.fidelitat tan extrema que determinava el model de la llengua utilitzatNarrativa del S.XX:-la modernista:el modernisme sorgeix com un moviment de reaccio a aquesta crisi que te com a finalitat transformar la societat,europeitzar-la i modernitzarla.Els autors modernistes se serviran de l´art en tots els seus vessants per a aconseguir aquests canvis que ells creien tan necessaris..-La dels anys 20 i 30:per les seues intencions didactiques, els noucentristes preferien contrar altres generes com el conte o lássaig.-La de postguerra:s`enceta amb la prohibicio total de qualsevol expressio cultural i literaria en qualsevol llengua de l`estat excepte la castellana.la narrativa es va vore molt afectada per aquesta repressio. en els anys 40 i 50 va começar a apreciar-se un reviscolament de la narrativa

Entradas relacionadas: