Ghjk

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,37 KB

 

d'Humanisme: Moviment literari del segle XIV en el qual es deixa de banda el teocentrisme i es va més cap a un centralisme de l'home. L'home comença a ser l'eix de totes les coses. Datació i característiques del moviment Es va produir al XIV i va acabar cap a mitjans del XV amb el renaixement que tronava a buscar les arrels clàssiques de tot. Les característiques de l'Humanisme literari són el rebuig a tot el que tingui a veure amb ideologies teocentristes o classicitzant, i la recerca d'allò nou i sota el domini de l'home. En aquesta tasca va destacar l'italià Francesco Tetrarca. ?La llengua i el seu estil. March va ser el primer poeta que va escriure en català poesia, ja que en els seus poemes no es veuen restes de l'occità, tal com passava amb el poetes que el precedien. El seu estil tal com ell mateix diu deixa de ser el dels trobadors i passa a ser una particular visió de l'amor. Tot i això encara conserva dels trobadors les formes poètiques que no són cançons, però sí, cants i els senyals amb els quals s'adreça a les seves dames.La seva obra.L'obra coneguda d'Ausiàs March es compon de 128 poemes (uns 10 000 versos), conservats en 13 manuscrits de cap a la fi del s XV i de la primera meitat del XVI i en cinc edicions antigues, aparegudes entre els anys 1539 i 1560. A la primera edició impresa, s'intentà de donar una ordenació de la seva obra per temes, o l'agrupà en cants d'amor, de mort i morals. Algunes edicions fan una quarta divisió, amb el Cant espiritual. La seva poesia tractà principalment el tema amorós, però no pas segons l'estil dels trobadors --com diu ell-- sinó segons la veritat, fundada en una ciència amorosa que es fonamenta en idees aristotèlico-tomistes sobre l'amor, segons les quals aquest només podia trobar la plenitud del seu goig en la pura contemplació i la pura coneixença de l'objecte estimat. A l'altre pol hi ha l'amor sensual, comú amb l'animal, i les contradiccions de l'home vénen d'aquesta seva doble natura. En les obres que, críticament, hom pot atribuir a una primera època, les dames cantades s'encobreixen sota els senyals plena de seny i llir entre cards, i hi apareixen sovint tòpics de l'amor cortès. En un altre grup d'obres, possiblement d'una segona època, aquella contradicció és simbolitzada per l'oposició ira/amor o odi/amor i per les paraules oh foll amor amb què comencen les tornades d'alguns dels poemes. Més encara que en les de la primera època, March s'hi presenta com un home escindit. Inaugura una etapa final el poema 87, primer dels grans poemes morals i didàctics que caracteritzen la seva poesia tardana (els sis cants de mort i el Cant espiritual, obra cabdal del poeta i una de les més grans de la poesia catalana). A desgrat de les influències trobadoresques --important-- i italiana, March es distingeix per la introspecció i l'anàlisi, amb formes contundents d'expressió, i canvis bruscos de to i d'estil. La seva poesia tingué una repercussió notable en la lírica castellana del s XVI i, encara, del XVII.

Entradas relacionadas: