Giyufctysdj

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,92 KB

 

CELULES MARE: son pluripotents vol dir que poden diferenciar-se en qualsevol dels 200 tipus de cèl·lules que hi ha a lorganisme. El fet que pugin diferenciar-se en una o altra cèl·lula pròpia de cada teixit depèn se senyals químics, de substancies que les indueixen a variar lexpressió dels gens, produint unes proteïnes o unes altres i esdevenint cèl·lules cardíaques, epitelials, de la retina i cèl·lules beta pancreàtiques. Sobtenen cèl·lules mare a partir del blastòcits en un estadi molt inicial de desenvolupament embrionari. Aquestes cèl·lules desenvolupen lembrió en fases posteriors fins arribar a lestadi fetal. Les cèl·lules mare adultes es troben en diferents teixits de les persones, disseminades per lorganisme, i sencarreguen de regenerar duna manera natural alguns teixits q han estat malmesos. LES VACUNES: son preparats q ens protegeixen contra una determinada malaltia. El fonament de les vacunes son els anticossos, que son unes proteïnes defensives que reaccionen específicament contra un antigen, que es produït per un tipus de leucòcit, un glòbul blanc. Hi ha dos tipus: VACUNES DIMMUNITZACIO PASSIVA: el preparat conte anticossos contra lagent que causa la malaltia, i dura poc, de 3 a 6 mesos. VACUNES DIMMUNITZACIO ACTIVA: el preparat conte microorganismes morts o atenuats, de manera que e organisme fabrica anticossos contra lagent causant de la malaltia, i dura uns quants anys. ELS ANTIBIOTICS: es una substancia fabricada per u microorganisme que te la propietat de matar o dimpedir el creixement daltres microorganismes. Els antibiòtics no son eficaços contra els virus. Els descobriment comença quan Fleming va observar que uns bacteris no creixien en les proximitats dun fong. En 1940 van aconseguir aïllar la substancia q produïa aquesta inhibició del creixement i la van anomenar penicil·lina, aquesta mata molts bacteris i es pràcticament inofensiva per als humans, per això es va convertir en una arma gairebé miraculosa contra la sífilis, la gonorrea, etc. En 1943 es descobrí el primer antibiòtic eficaç contra la tuberculosi. Mentre es descobrien mes antibiòtics naturals es va a produir un nou problema, laparició de bacteris resistents q eren cada vegada mes freqüents. DIAGNOSTIC GENETIC PREIMPLANTACIONAL: es una tècnica de reproducció assistida que es pot utilitzar per tal devitar q el gen q causa lhemofília no arribi als fills. FECUNDACIO IN VITRO: es una tècnica de reproducció assistida q consisteix a posar en contacte un o mes òvuls de la dona amb espermatozoides. INSEMINACIO ARTIFICIAL: es una tècnica de rep assistida, q consisteix a dipositar els espermatozoides a linterior de lúter per tal dafavorir la fecundació. AQUESTES son 2 tècniques de rep assistida però la fec. in vitro la fecundació te lloc fora del cos de la mare i laltra consisteix en introduir lesperma a lúter de la mare. TERAPIA GENICA: consisteix en la introducció dun gen en una cèl·lula per tal daconseguir un efecte terapèutic. (Per poder introduir el gen q codifica el factor de coagulació i curar lhemofília). REBUIG IMMUNITARI: el sistema immunitari reconeix allò q no es propi i lòrgan trasplantat pot ser rebutjat per lorganisme. A les membranes cel·lulars hi ha molècules q configuren el q coneixem com a complex dhistocompatibilitat. Com mes semblant son aquestes molècules entre el donant i el receptor, mes compatibilitat hi ha i menys possibilitats de rebuig es donaran. Les persones son sotmeses a un transplantament es mediquen amb fàrmacs immunosupressors per disminuir el rebuig immunitari.

Entradas relacionadas: