Glandules mixtes

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,6 KB

 

-Hipotàlem: organ situat a la base de l'encèfal i unit a l'hipòfisis

hormones: factors alliberadors o inhibidors
acció principal: actuen sobre l'hipòfisis activant o inhibint la producció d'hormones

-Hipòfisi: glàndula petita situada a la base del cervell parts: neurohipofisi i adenohipofisi
Neurohipòfisi hormones: oxiocina
Acció principal: activa les contraccions de l'úter i estimula la producció de llet

-Tiroide: glàndula situada al coll 
hormona: calcitonina
acció principal: disminueix els nivells de calci de la sang i facilita que es dipositi als ossos

-Paratiroides: 4 glàndules petites adderides a la tiroide
hormona: parathormonac

acció que fa: regula la quantitat de calci i fosfor a la sang 

-Glàndules suprarenals: 2 glàndules que estan sobre es ronyons
Escorça hormones: adrenalina
acció que fa: afavoreix lactivitat muscular intensa 

-Pàncrees: glàndula mixta
hormona: Insulina
acció que fa: disminueix els nivells de glucosa a la sang

-Testicles:  Són dues glandues mixtes masculines
hormona: testosterona
acció que fa: intervé en el desenvolupament dels organs sexuals

-Ovaris: glàndules mixtes femenines
hormona: estrògens
acció que fa: intervenen en el desenvolupament dels organs sexuals femenins


Aaaaaaaaaaaparell extretor: 
aparells implicats: aparell digestiu, circulatori i respiratori
organs excretors: ronyons, pulmons, fetge i glàndules sudoríperes
funcionament: format per nefrons i nefrones qu filtren i depuren la sang
nefrons: glomèrol de malphighi-escorça renal: filtra substancies
capsula de bowman-escorça renal: filtra substàncies
nansa de henle i distale-scorça i medul·la renal:
túbul colector-medul·la renal: reabsorció de substancies
túbul col·lector:recol·leccio dorina

Malalties: insuficiencia renal
còlic nefrític: acomulacio de calculs de diferents sals minerals
cistitis: inflamació de la bufeta o de les vies urinaries

Entradas relacionadas: