Glosari

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,6 KB

 
Alzamiento nacional: nom q els insurrectes van donar al colp militar x justificar q la insurrecció armada era un alçament(alzamiento) contra el desordre i el comunisme, en defensa d la pàtria el 18 de juliol dl 1936.El fracàs parcial d la qual va donar origen a la Guerra Civil.Nacionals: qualificatiu q es van donar a si mateixos els insurrectes x remarcar la seua ideologia nacionalista.Milicians: integrants de les milícies, grups civils voluntaris armats q van defensar la República.Tretze punts de negrín: intent de negociació proposat al maig de 1938 al bàndol franquista x cap de Govern republicà, Juan Negín.Aquesta pretenia arribar a un acord amb els insurrectes que permetes el manteniment de la República i de la democracia a Espanya.Col·lectivitzacions: procés de transferir als treballadors el control i la propietat dels béns i dls mitjans de proucció.Es van donar a la República espanyola al principi de la Guerra Civil, impulsades pls sindicats CNT-FAI i poum com a part de l'anomenada "revolució social"

Fets de maig: enfrontament q es van produir en el si dl bàndol republicà el mes de maig del 1937 a Barcelona.Els sindicats de la CNT i POUM es van enfrontar als comunistes i als partits republicans pel control de la Generalitat.Es va imposar els segons, q van posar fi a la revolució i van desmantellar els sindicats anrquistes i marxistes.Internacionalització dl conflicte: procés evolutiu de la Guerra Civil espanyola, q va passar de sr un conflicte intern a un altre amb una enorme repercussió internacional,en el qual s'enfrontaven els règims feixistes i les democràcies.Els historiadors han considerat la Guerra Civil cm el prolegomen de la 2na guerra mundi.Acord de munic: acord firmat el 1938 per Gran Bretanya u França pl qual reconeixien l'ocupació dls sudets per l'Alemanya de Hitler.D'auqesta menera, acceptaven l'expansinisme nazi i ,de manera implicita, l'avanç de l'exercit franquista a Espanya.Decret d'unificació: decret signat per Franco 10 abdril 1937 pel qual es procedia a la unificació de les forces polítiques en el bàndol insurrecte amb la finalitat de cohesionar les diverses tendències que havien donat suport a la sublevació militar.

Entradas relacionadas: