Glúcids o hidrats de carboni

Clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,25 KB

Alimentació i metabolisme: qualsevol principi o substancia pot ser: Organics (lípids, glúcids o proteines) o Inorganics (sals minerals, H2O). Aqquestes subst. Poden formar part d'aliments: Catabolics (destinats al manteniment de l'estructura energetica i per tant son destruits per obtenir-ne energia). Anabolics ( destinats a la reparació i construcció d'estructures, utilitza els aliments per a construir estructures a l'organisme). ·Sucres o carbohidrats: tmb glúcids, formats per O2, Hidrogen i carboni. Poden tenir diferents molelcules: Monosecarids: glucosa o fructosa, freqüents a la fruita. Disecarids: maltosa, lactosa i sacarosa, els trobem als cereals, llet. Polisecarids: midó, glucogen, trobats en el llegum, patates arros, pero el glucogen el podem obtenir d'altres molecules|.Totes les molecules, es redueixen finalment a la glucosa (unitat basica), i aquesta es forma mitjançant un proces anomenat Neoglucogenesi. En aquest proces, es genera glucosa que després es aprofitada per les diferents glandules: Glucagó: incorpora la glucosa a la sang i n'augmenta la concentració. Insulina: reparteix la glucosa en la sang. Si el glucagó genera molta glucosa, pero l'insulina no la reparteix, es provoca la diabetis, n'hi han 2 tipus: Diabetis tipus 1, des de el naixement. Diabetis tipus 2, amb el temps.
La glucosa es la base energetica de la celula, es absorbida a l'intestí i emmagatzemada al fetge i al teixit adipós. La glucosa es pot trobar emmagatzemada o ser absorbida en altres formes de sàcarids o sucres.

Entradas relacionadas: