Gramatica catalana connectors

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,51 KB

 
Normalització: La llengua catalana és una llengua minoritzada que es troba en una situació de conflicte lingüístic amb les llengües castellana, francesa i italiana. Dins d'aquest conflictes hi ha elements que afavoreixen la substitució lingüística del català per una de les llengües majoritàries esmentades, però també n'hi ha que fomenten la normalització del català.
La normalització lingüística és un proces de canvi social pel qual es pretén recuperar plenament l'ús normal de la llengua amenaçada. En el cas del català, les actuacions que s'han fet són les següents:
- Oficialitat de la llengua catalana.
- Prestigi de la llengua pròpia.
- Foment de l'us de la llengua en els àmbits ocupats per la llengua dominant.
Normativització: és la fixació de l'ortografia, la gramàtica i el diccionari oficials de la llengua. Pompeu Fabra va publicar tres obres normatives bàsiques:
- 1913: Normes ortogràfiques.
- 1918: Gramàtica catalana.
- 1932: Diccionari general de la llengua catalana.

Oració composta: és una oració que té dos o més verbs en forma personal i tantes estructures de constituents com verbs en forma personal.
Juxtaposició: Una oració composta té una estructura de juxtaposició si les proposicions que la formen estan enllaçadés amb un signe de puntuació i es troben en el mateix nivell sintàctic.
Coordinació: ~~ si les proposicions que la formen estan enllaçadés amb un connector i es troben al mateix nivell sintàtic.
Subordinació: ~~ si les proposicions que la formen estan enllaçadés amb un connector i mantenen una relació d'inclusió entre elles.

Entradas relacionadas: