Granados mirall trencat

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,28 KB

 

La situació sociolingüística actual

La constitució espanyloa preveu la cooficialitat de les llengües propies de les comunitats. L'any 1982 es va aprovar l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en el qual es preveu una propera aprovació de lleis encaminades a facilitar la normalització lingüística que consagre el regim de cooficialitat lingüística entre València i castella. Aquesta llei s'aprovà el 1983 a la ciutat d'Alacant amb el nomde Llei d'ús i ensenyament del València.

Merce Rodoreda (Barcelona,1908 - Girona, 1983)

Va guanyar el premi Crexells del 1937 amb Aloma, novel·la psicològica. Després de la guerra es va exiliar al sud de França i a Suïssa. Repren la producció literaria ben entrada la decada dels 50 amb la publicació de Vint-i-dos contes. La novel·la que li ha donat mes prestigi : La plaça del Diamant, Narrada en primera persona, l'obra conta la historia de Natàlia en tres moments historics: 1-La preguerra. La protagonista es casa amb Quimet. 2-La guerra: La protagonista veu agreujada la seua situació amb la mort del marit al front i les dificultats economiques que li impedeixen alimentar els seus fills. 3-La postguerra. Natàlia estabilitza la seua vida en casar-se amb Antoní.

En la decada del 70 torna definitivamen de l'exili i publica les obres de vellesa: Mirall trencat (1974). Mirall trencat es una novel·la plena de simbolisme, narra la historia d'una família a traves de tres generacions: 1-Teresa Goday es una jove de classe baixa. Es la creadora de l'univers mític de la família Valldaura. 2-Sofia Valldaura es la filla de Teresa. 3- María Farriols es la filla natural d'Eladi, marit de Sofia. Ramón, l'altre fill de Sofia i Eladi, renuncia a la seua família i a la possessió de l'univers mític.

Mirall trencat es la millor novel·la de Merce Rodoreda. Característiques principals: 1-Tots el personatges femenins son dominants. Els personatges masculins son febles de caracter, influenciables, desequilibrats i frustrats. 2- Tots els personatges tenen un mon propi. El resultat es una estructura fragmentaria. 3- Hi ha uns elements melodramatics, propis de la novel·la fulletonesca. 4-El llenguatge te una gran poeticitat.

La narrativa

Els narradors, a partir dels anys 70, comparteixen les mateixes caracteritiques concretades de la manera següent: 1-Intimisme i lirisme. La historia de la novel·la es motiu de recerca en l'interior del propi narrador. 2-Cosmopoliticisme. Hi ha la voluntat de fugir de la visió localista en benefici d'una ambientació en altres països, on cerquen la modrenitat, la tolerancia, la cultura o be d'entendre el viatge com la recerca del propi jo. 3-Reflex de la modernitat i de l'esperit de rebel·lia. Les novel·les reprodueixen sovint una actitud transgressora. / També conreen la novel·la policíaca. Els autors que van influir en aquesta generació de narradors van ser els autors sudamericans.

Quim Monzó

Reflecteix la vida quotidiana en un mon dominat per la modernitat. La deformació, la caricatura i l'absurd posen de manifest les contradiccions de la vida moderna. Destaquem Uf, va dir ell i La magnitud de la tragedia. Darrerament ha publicat el conjunt de la narrativa curta completa a Vuitanta-vuit contes.

Entradas relacionadas: