Quines dues grans novel·les cavalleresques s'han conservat en catala?

Clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,65 KB

 

Religiosa:l'ideal de la cristiandad es fa al SXIV en 1 escriptura moral amb 1 objectiu bàsic:commoure i convéncer el públic.El valencíà Vicent Ferrer és la figura més representativa de la prosa oratòria.L'autor dels Srmons va ser 1 predicador incansable.A l'any 1398 estava malalt i segons ell mateix va tenir una aparició de sant Francesc que li va tocar la galta i el va curar.A partir d'ací va començar la seua impetuosa tasca evangelitzadora.Els seus sermons s'han conservat gràcies a la presència dels reportadors,uns personatges q el seguien i transcrivien taquigràficamentt les seues paraules.La seua obra ´s una de les més extenses de la literatura catalana.El seu objectiu era escriure una summa in recolliria tot el saber de la seua època.Elionos Manuel de Villena era filla del escriptor castellà Enrique.La seua obra Vita Christi presenta la vida de Jesucrit  pero la pecuralietat es que la narra a través de les dondes que l'envoltaren.Cavalleresca:La matèria de Bretanya:al darrer terç del sXII ja es coneixien a Catalunya les narracions novel.Lesques amb les seves grans figures com els cavallers de la taula rodona...La prosa narrativa:a finals del sXIV y principis del XV apareixen una sèrie d'obres narratives q son les primeres manifestacions d'allò q anomenem novl.La.


 Les obres narratives basades en llegendes donaran pas als llibres de cavalleria.A mitjans del sXV apareix la novel.L cavalleresca.Curial i Güelfa es 1 obra anònima està dividida en 3 llibres q narren l'ascensió social d'un jove de família humil.Tirant lo Blanc està considerada una de les grans novl.Les cavalleresques del sXV.Va ser escrita per Joan martorell, fent us del Realisme.Martorell inicia d'aquesta manera uns dels procediments que caracteritzaran tota la història de la novel.La després del Renaixement.Humanísica:L'exponent més clar de l'humanisme a les nostres terres ve donat per l'ús del llatí.Frare dominicà va traduir molts textos llatins al català.La seua contribució a l'humanisme és considerada una de les mes importants,destaquen les seues versions traduïdes al català, del De Providentia de Sèneca i de l'África de Petrarca.Bernat metge va ser l'humanista més complet del sXIV.Serà l'introductor a la península del vessant humanista de Petrarca i de Bocaccio.

Entradas relacionadas: