Grau de consagnitat

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,21 KB

 

Integració sistema Productiu: sistema ordinari:  1.Ambit públic: sempre q hi ha 1 oferta publica, hi Ha d’haver un tant %reservader x persones amb discap.(5%) 2.Ambit privat: empreses de + 50 Treballadors haurien d destinar 2% a persones discap. Mesures alternatives: raons Empresarials, contracte qautònoms, donacions... Ocupació protegida:centres especials de trebll, modalitat contracte Específic. Contracte de baix rendiment demostrar q no arriba al 25%. Ajuts i Subvencions, projectes generadors d’ocupació o manteniment llocs de treball. Transició sistema Ordinari:Enclavament: empreses privades contractin serveis de centres Espacials. Ajudes i subvencions a empreses (bonificacions x contractar gents Amb discap.)

Codi Penal: principis de garanties:


Principis de presumpció D’inocencia:persona Inocent fins demostrar contrari. P. De “in dubio pro reo:en Cas de dubte Raó al culpable.P. Legalitat;llei Ha de ser prèvia, escrita i estricta.p. Mínima intervenció:intervenció De vides alienes la mínima possible només en casos greus anar dret penal. P. Proporcionalitat:evitar utilització De mesures de manera  desmesurada en Sancions de privació.p. De culpabilitat:assumpció (pròpia culpa)de q 1 persona a fet delicte. p. Non bis in ídem:no castigar/ser jujat 2 vegades mateix fetp. D’humanitat de Les penes:reintegració, evitar Crueltat.p. Igualtat jurídica:actuacions = Davant d’actes =

PENES segons efecte: Privatives de llibertat; presó – Localització permanent privatives d dret: inhabilitació absoluta o Inhabilitació parcial (determinats àmbits) multes:quantitats Econòmiques, agreujar la conducta intercanviables x diners o serveis a la Comun.

Reglament penitenciari:1º grau:regim tancat,mòduls tancats, depart. Tancats. 2º grau:regim ordinari, presos preventius i/o pendents de Classificar. 3º Grau:regim obert o semi-llibertat. Llibertat Condicional:3º grau prèviament aver Complit ¾ parts de la condemna, certificat bona conducta de institució Penitenciaria, pronòstic reinserció.

Drets i deures intern; comunicacions, depèn del Grau, orals escrites telefòniques especials familiars intimes convivències.

Permisos: ordinaris ¾ parts comdena, informe Favorable.

Extraordinaris: 1º grau jutge vigilància Penitenciaria. 2ºgrau director del centre.  3º rau propi centre. Mort familiar malaltia greu naixemnet fill...

Entradas relacionadas: