Grup taula

Clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,08 KB

 

PK es pertany al grup? Complir necess Personals/Semblança actituds/Gustos/Nivell economic/Raça..CaractGrup-1.InterracioRecíproca(parlar,quedar)2.Exist.Objectius(dassolir)3.Exist.Valors

(ajudarse Compartir)4.Exist.ActivCompartides.5.Estabilitat(normes i gent)6.Estruç. I Org.7.Duració relativa.8.Consciencia de grup(Intern, identicar cm a membre)9. Reconeixement de grup(Extern, reconegut com a grup x l societat)10.Solidaritat I Unió. CLASS.GRUPS. SEGONS Estruç . 1)FORMAL-Planificació razonal, normes Formals, objectius formals.Exemple: Grups classe del colegi. 2) INFORMAL – Interacció dels companys, Acord personals, Satisfer neccesitats Personals.Exemple: Grup d classe x afinitat(futbol,básquet) 3)Designació EXTERNA – Sense criteri, es fan grups sense pensar ni sapiguer res dels alumnes. SEGONS MEMBRES: Petit-max12(família). Mitja-max40(classe). Gran - +40(conferencia) SEGONS TEMPS DURADA:Momentani-Efímera. Duradors-Permanent SEGONS : Homogenis (persones  mateix Caract.Personals(sexe,edat…) Heterogeni(persones Sense coincidències o molt poques. AFAVOREIX LA RIQUESA I OBERTURA DEL GRUP.

Entradas relacionadas: